OHLÁŠKY 24. neděle v mezidobí

Ohlášky
 1. Prožíváme 24. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka je určena na podporu církevních škol.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v pondělí (16. září)památku sv. Ludmily, mučednice,
  • v pátek (20. září)památku sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků,
  • v sobotu (21. září)svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.
 3. V sakristii kostela sv. Vojtěcha je možné si vyzvednout přihlášku do náboženství na tento školní rok. Rozpis hodin naleznete na nástěnkách. Výuka začne v týdnu od 16. září. Ve stejném týdnu se začnou opět scházet:
  • scholka (čtvrtek v 1530 na faře, pro děti od 3 do 8 let),
  • farní klub (pátek v 1615 v učebně kostela sv. Vojtěcha, pro děti od 9 do 13 let),
  • společenství mládeže (pátek, mše svatá v 1800, poté pokračování na faře),
  • ministranti (první schůzka v tělocvičně ELIM).
 4. V sakristii kostela sv. Vojtěcha je možné si vyzvednout přihlášku do náboženství na tento školní rok (ke stáhnutí v PDF nebo ve wordu pro vyplnění v PC). Výuka začne v týdnu od 16. září. Rozpis hodin náboženství naleznete v sekci Život farnosti / Náboženství.
 5. Česká křesťanská akademie a Orel župa Křížkovského zvou na přednášku prof. Martina Weise na téma: „Několik střípků z druhého života knížete Václava“, která se uskuteční v úterý 24. září v 1600 v aule Slezské univerzity v Opavě (Na Rybníčku 1).
 6. V sobotu 21. září bude v kapli Povýšení sv. Kříže sloužena v 1630 mše svatá v německém jazyce.
 7. V sobotu 21. září zveme na Modlitbu se zpěvy Taizé, která začíná v 1900 v kostele sv. Vojtěcha.
 8. Od soboty 5. října začne v naší farnosti příprava na biřmování, které se uskuteční 18. dubna příštího roku. Zájemci si mohou vyzvednout přihlášku v sakristii kostela sv. Vojtěcha (nebo stáhnout v PDF či ve wordu pro vyplnění v PC), kterou do konce září odevzdají na faru či do sakristie.
 9. Příští neděli budeme slavit 25. neděli v mezidobí.

OHLÁŠKY 23. neděle v mezidobí

Ohlášky
 1. Prožíváme 23. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka je určena na opravy konkatedrály.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • ve čtvrtek (12. září)Jména Panny Marie,
  • v pátek (13. září)památku sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve,
  • v sobotu (14. září)svátek Povýšení svatého kříže.
 3. Farnost Hradec nad Moravicí zve na pouť na Slezskou Kalvárii, která se uskuteční v neděli 8. září v 1430 (sraz u první kaple). Rozjímání křížové cesty povede P. Marcin Kieras s farníky. (V případě nepříznivého počasí se pobožnost bude konat ve farním kostele.) Upřesnění místa konání poutě viz Ohlášky farnosti Hradec nad Moravicí.
 4. V sakristii kostela sv. Vojtěcha je možné si vyzvednout přihlášku do náboženství na tento školní rok (ke stáhnutí v PDF nebo ve wordu pro vyplnění v PC). Výuka začne v týdnu od 16. září. Rozpis hodin náboženství naleznete v sekci Život farnosti / Náboženství.
 5. Česká křesťanská akademie a Orel župa Křížkovského zvou na přednášku prof. Martina Weise na téma: „Několik střípků z druhého života knížete Václava“, která se uskuteční v úterý 24. září v 1600 v aule Slezské univerzity v Opavě (Na Rybníčku 1).
 6. Od soboty 5. října začne v naší farnosti příprava na biřmování, které se uskuteční 18. dubna příštího roku. Zájemci si mohou vyzvednout přihlášku v sakristii kostela sv. Vojtěcha (nebo stáhnout v PDF či ve wordu pro vyplnění v PC), kterou do konce září odevzdají na faru či do sakristie.
 7. Příští neděli budeme slavit 24. neděli v mezidobí.

U nás v Kocourkově aneb FARNÍ TÁBOR 2019

Galerie

Na začátku srpna přijala kocourkovská městská rada do svých řad nové občany, kteří měli pomoci město odvrátit od zkázy.

Zobrazit další fotky (21)

Kocourkovští obyvatelé byli odjakživa široko daleko proslulí svou moudrostí, byli zváni do dalekých krajů, aby rozdávali své moudré rady. V městečku tak zůstaly jen ženy a děti, které všechnu práci zastat nemohly. A tak Kocourkov začal chátrat. Jak tedy zařídit, aby už nemuseli Kocourkovští sloužit cizím pánům?

Lékem se staly hloupé a bláznivé rady. Kocourkovští se rozloučili s rozumem a nastolili vládu hlouposti, aby je cizí knížata a hrabata ze svých služeb propustila.

TÁBOR 2019

Ohlášky

Daleko, tak daleko, kde oko nedohlédne, leží malé císařství a v něm ještě menší město zvané Kocourkov. Je to město jako každé jiné – lidé tam ráno vstávají, přes den pracují, večer se baví a v noci spí. Přesto se ale v něčem od ostatních liší. Kocourkovští jsou totiž obdařeni jasným rozumem a hlubokou moudrostí. Kocourkovští proto žijí v úctě a váženosti. Knížata a hrabata za nimi posílají své posli a žádají je o rady. Mnozí kocourkovští občané jsou povoláváni k panským dvorům jako poradci.

My, kocourkovští radní,  chceme do svých řad přijmout nové občany, kteří oplývají rozumem, srší vtipem a dobrými nápady. Abychom zabránili dostat se komukoli na počkání do tohoto města, žadatel musí řádně vyplnit potřebný formulář (viz níže). Kocourkovská rada následně rozhodne o udělení občanství, či o jeho zamítnutí (podle Zákona č. 10/2019 Sb. o přijímání nových občanů).

Vyplněnou žádost prosím odevzdejte do neděle 28. července na kocourkovskou pobočku (Farní úřad, Almužnická 2, 746 01 Opava).

DĚTSKÝ FARNÍ DEN

Galerie

Malé ohlédnutí za společně stráveným odpolednem na farní zahradě…

Zobrazit další fotky (7)

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Galerie

V neděli 2. června 2019 v kostele sv. Vojtěcha přistoupily děti při mši svaté v 10 hodin k prvnímu svatému přijímání.

Zobrazit další fotky (25)

MAŠKARNÍ PLES

Galerie

Máte pocit, že si vaše děti doma neuklízí? Hádají se snad s ostatními o hračky? Ničí  je? Stále je někde povalují? Tak to se velice podobají dvěma sourozencům, se kterými si ani Pán hraček nevěděl rady. Ještě že na maškarním plese byla spousta šikovných dětí, které těm dvěma nezbedníkům ukázaly, že uklízení je vlasně hračka. A nejen to. Prokázaly, že nepatří k těm, kdo věci kolem sebe ničí, ale naopak umí vytvořit nápadité a krásné hračky.

Zobrazit další fotky (12)

Pokud jste se tedy letos na maškarní ples nevydali, vězte, že jste udělali ohromnou chybu 🙂

VÁNOČNÍ DIVADLO 2018

Galerie, Scholka

27. prosince bývá zvykem setkat se v konkatedrále na vánočním divadle scholky a společenství mládeže. Letos si scholka vybrala pohádku O dřevěném panáčkovi na motivy stejnojmenné pohádky Hany Pinknerové, která vypráví o tom, že každý z nás má hodnotu a je zvláštní, neboť pochází ze stejné „Řezbářovy dílny“.

Zobrazit další fotky (4)

Společenství mládeže si připravilo ukázku toho, jak by mohly vypadat události kolem Ježíšova narození dnes.

RORÁTY 2018

Ostatní

Letošní roráty nesou název František a jesličky. Každý všední den nás provází sv. František, který poprvé v malém italském městečku Greccio v roce 1223 oslavil Vánoce živým betlémem. A o tom, jak to všechno tenkrát bylo, nám vypráví denně krátký příběh. Celý příspěvek

FARNÍ VEČER 2018

Galerie
V sobotu 17. listopadu nebyl jen tak obyčejný státní svátek. V kulturním domě Na Rybníčku se totiž, již počtvrté v řadě, konal Farní večer – společenský večer pro všechny farníky, kteří se rádi baví. Ačkoli to ze začátku vypadalo, že účast nebude tak hojná jako v minulých letech, sál kulturního domu se postupně zaplnil a příjemný večer mohl začít. Program zahájila velice poutavá scénka odehrávající se v budoucnosti – a to v roce 2058 v domově důchodců pro kněze, kde se na jednom pokoji sešli náš bývalý kaplan o. Aleš s naším současným kaplanem o. Jiřím, a spolu se snažili vzpomínat na staré dobré časy. Z jejich rolí je posléze vysvobodil sám otec děkan, který je vrátil zpět do současnosti a udělal s o. Alešem i o. Jiřím krátké interview, ve kterém je mimo jiné donutil zcela dobrovolně přiznat, že farnost Panny Marie v Opavě je prakticky nejlepší na světě.

Zobrazit další fotky (6)

Příjemným zpestřením večera bylo krátké gymnastické představení v podání sester Elišky a Nikolky Ondráčkových a dále taneční vystoupení manželů Marušky a Pavla Dvouletých a jejich zábavná lekce tance po vzoru Stardance, při které se dobrovolníci mohli naučit nové krokové variace polky. Moderátorky Terka Krejčí a Terka Lukašáková opět vystoupily s legendárním pořadem „Zvěstuj to“ a také zábavným způsobem uvedly tombolu, ze které jsme si kromě různorodých cen odnesli také spoustu poznatků a zajímavostí ze života farnosti. Mezi jednotlivými body programu byl čas vyplněn hudbou všeho druhu nejen k poslechu, ale hlavně k tanci, a pro občerstvení těla byla připravena bohatá večeře formou švédského stolu, kde si každý mohl vybrat podle svého gusta.
Byl to velice příjemně strávený večer a všem, kteří se na jeho organizaci podíleli, patří velké poděkování!
Klára Nováková
článek převzat z farního zpravodaje Cesta