OHLÁŠKY 25. neděle v mezidobí

Ohlášky
 1. Dnes slavíme 25. neděli v mezidobí.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • ve čtvrtek (27. září)památku sv. Vincence z Paula, kněze,
  • v pátek (28. září)slavnost sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa – doporučený svátek, mše svaté budou v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v 700 a v 830, v kostele sv. Vojtěcha v 1800,
  • v sobotu (29. září) svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.
 3. Příští neděli budeme prožívat 26. neděli v mezidobí.

OHLÁŠKY 24. neděle v mezidobí

Ohlášky
 1. Dnes slavíme 24. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka je určena na církevní školy.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • ve čtvrtek (20. září)památku sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků,
  • v pátek (21. září)svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.
 3. Od tohoto týdne začne výuka náboženství (rozpis hodin naleznete naleznete ZDE). Ve stejném týdnu se začnou opět scházet:
  • scholka (čtvrtek v 15.15 na faře, pro děti od 3 do 9 let),
  • společenství mládeže (pátek, mše svatá v 1800, poté pokračování na faře).
  • ministranti (první schůzka se uskuteční v tělocvičně Elim).
 4. Kongregace Dcer Božské lásky zve na koncert při příležitosti oslav 150 let od založení kongregace, který se uskuteční v pátek 21. září v 1845 v kostele Božského Srdce Páně v Marianu. Program třídenního slavení výročí naleznete ZDE.
 5. V sobotu 22. září bude v kapli sv. Anny konkatedrály Panny Marie sloužena v 1630 mše svatá v německém jazyce.
 6. V sobotu 22. září zveme na Modlitbu se zpěvy Taizé, která se uskuteční v kostele sv. Vojtěcha v 1900.
 7. Příští neděli budeme prožívat 25. neděli v mezidobí.

Varhanní koncert

Pozvánky

V neděli 21. října 2018 v 16 hod. se v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě uskuteční varhanní koncert Jakuba Janšty, který bude provázen verši P. Josefa Veselého. Koncert se koná ke 100. výročí vzniku Československa.

Program koncertu:

 • Improvizace na Svatováclavský chorál
 • Max Reger (1873 – 1916): Fantasie na „Wachet auf! ruft uns Stimme“, op. 52 č. 2
 • Antonín Dvořák (1841 – 1904): Symfonie č. 9, op. 95, „Z Nového světa“
  • Largo
  • Allegro con fuoco
   (úprava pro varhany Zsigmond Szathmáry)

Jakub Janšta (1979)

Začínal s hrou na klavír v opavské ZUŠ ve třídě Oriany Šenfeldové, od 11 let studoval varhany u Aleše Rybky. Vystudoval varhany a skladbu na brněnské konzervatoři. Ve studiu varhan pokračoval na pražské AMU ve třídě Jaroslava Tůmy a absolvoval stáž na Hoschule für Musik ve Stuttgartu u Jona Laukvika. Zúčastnil se též  různých  zahraničních mistrovských kurzů. Je držitelem řady cen z mezinárodních interpretačních i improvizačních soutěží v ČR, Rakousku, Slovinsku a Německu. Koncertuje sólově i s různými sbory a soubory. Specializuje se na improvizaci v historických formách. Působí pedagogicky a je varhaníkem a ředitelem kůru v kostele sv. Františka z Assisi (u křížovníků), kde se nacházejí unikátní Starckovy varhany z roku 1702.

Konference k výročí úmrtí Vladimíra Neurwirtha

Pozvánky

Česká křesťanská akademie (místní skupina Opava) a Slezská univerzita Opava  pořádají v pátek 5. října konferenci k připomínce 20. výročí úmrtí Vladimíra Neurwirtha (teologa, filosofa, spisovatele a překladatele).

Program konference:

Pátek 5. října 2018aula Slezské univerzity (Na Rybníčku 1, Opava)

 • 17.00 Ondřej Bakeš: Životní osudy Vladimíra Neurwirtha
 • 17.45 Robert Krumphanzl: Literární dílo Vladimíra Neurwirtha
 • 18.30 Diskuze, vystoupení hostů a přátel Vladimíra Neurwirtha
 • 19.00 Ukončení

Sobota 6. října 2018konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie

 • 9.00 Děkovná mše svatá (celebruje biskup Mons. Martin David)

pozvánka v PDF

JAK SE STÁT DRAKOBIJCEM aneb tábor 2018

Galerie

Kdo si myslí, že boj se sedmihlavým drakem je jenom v pohádkách, tak se ukrutně mýlí. My jsme se na táboře letos totiž přesvědčili o tom, že boj s drakem je každodenní realitou. Záleží však pouze na nás, jestli se rozhodnem s drakem bojovat (i když občas nějaký ten boj prohrajeme), nebo necháme dračí hlavy, aby zcela ovládly náš život. Každý z nás na táboře se rozhodl pro nelehkou první cestu. Výcvikem, jak se stát pravým drakobijcem, nás provázel moudrý poutník, který nás svými radami naučil rozpoznávat útoky jednotlivých dračích hlav.

Zobrazit další fotky (27)

A jestli ještě někdo pochybuje o tom, že sedmihlavý drak existuje, prozradíme vám, jak se jednotlivé hlavy jmenují: lenost, nestřídmost, lakomství, závist, hněv, smilstvo a pýcha.

Teď už vám je jasné, že boj s drakem zažívá každý z nás. Přejeme vám, ať v sobě máte stejnou touhu jako my – stát se správným drakobijcem, který boj s drakem nevzdává (i když občas nějaký ten boj prohraje), protože při nás stojí trpělivý poutník, který nám dává dostatečnou výzbroj, abychom v boji s drakem neustávali.

DĚTSKÝ FARNÍ DEN

Galerie

Co jsme na letošním dětském odpoledni určitě nepostrádali? Zábavu, zápal do hry, spoustu dobrot, lahodné špekáčky a hlavně neposedné počasí. Ale ani uplakané počasí nám dobrou náladu neodplavilo a žádný, kdo navzdory dešti přišel, jistě nelitoval.

Zobrazit další fotky (10)

VÝLET PRVOKOMUNIKANTŮ

Galerie

Děti, které v naší farnosti letos přistoupily k prvnímu svatému přijímání, se v sobotu 9. června vydaly se svými rodiči a sourozenci na celodenní výlet směr ZOO Lešná. Dříve, než vstoupili do světa jednotlivých kontinentů zlínské ZOO, zastavili se v poutním kostele ve Štípě, kde v bohoslužbě slova poděkovali za nevyčerpatelný poklad, z něhož mohou od neděle čerpat i oni.

Zobrazit další fotky (15)

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Galerie

V neděli 3. června přistoupilo v naší farnosti k prvnímu svatému přijímání celkem 19 dětí. V sobotu se děti na slavnost připravily nejen po stránce organizační, ale hlavně očistily dům svého srdce od nánosu hříchu.

Zobrazit další fotky (13)

MINISTRANTSKÝ DEN

Galerie, Ministranti

V úterý 1. května se po třech letech v olomouckém kněžském semináři sjelo přes čtyři sta ministrantů z ostravsko-opavské diecéze, kterým bohoslovci a dobrovolníci připravili pestrý den. Program zahájila mše svatá v kostele sv. Michala, kterou celebroval pomocný biskup Martin David. Ten ve své promluvě připomněl Ježíšovu výzvu k evangelizaci „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium“, která se stala mottem celého ministrantského dne.

Zobrazit další fotky (2)

Po mši svaté následovala velká hra po Olomouci, při níž museli ministranti zapojit svůj rozum, fyzické síly a osvědčit vzájemnou spolupráci. Ukončení ministrantského dne s vyhlášením výsledků velké hry proběhlo po třetí hodině na seminárním dvoře za účasti otce biskupa Martina.

Další fotky viz fotogalerie http://ministranti.doo.cz/

JARNÍ PRÁZDNINY SE SPOLČEM

Galerie, Společenství mladých

Kdybychom dělali se spolčem brainstorming na téma jarní prázdniny 2018, určitě by tam nechyběla tato slova: Hlavnice – zima – To je ale blbost! – mše – procházka – koulovačka – sníh – tanec – smích – Aktivity – Dixit – Bang! – Kent – Krycí jména – Koncept – Time’s Up – myslet …

Zobrazit další fotky (16)

Pro nezasvěcené bychom to přeložili takto:
Část jarních prázdnin strávilo spolčo na faře v Hlavnici. Zimu jsme si užili na faře i venku. V obou případech den za dnem zimy ubývalo. Společný čas jsme trávili hraním nejrůznějších deskových a společenských her (takže jsme se nejen pobavili, ale také pořádně zavařili mozkové závity). Nechybělo taneční odpoledne, procházka s jasným cílem (jasný cíl se však nakonec každou chvíli měnil) ani mše svatá. A nejčastěji používaná věta? To je ale blbost! Jde prostě říct v každé situaci 🙂