OHLÁŠKY 19. neděle v mezidobí

Ohlášky
  1. Prožíváme 19. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka je určena na opravy konkatedrály.
  2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
    • ve středu (14. srpna)památku sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka,
    • ve čtvrtek (15. srpna)slavnost Nanebevzetí Panny Marie (doporučený svátek) v kostele sv. Vojtěcha budou slouženy mše svaté v 700 a v 1800, v kapli v Oticích v 1800.
  3. Příští neděli budeme slavit 20. neděli v mezidobí.
  4. Bohoslužby v Opavě v průběhu prázdnin 2019.