OHLÁŠKY 5. neděle v mezidobí

Ohlášky
  1. Prožíváme 5. neděli v mezidobí. Sbírka je určena na opravy konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie.
  2. V sobotu 16. února bude v kapli Povýšení sv. Kříže sloužena v 1630 mše svatá v německém jazyce.
  3. V sobotu 16. února zveme na Modlitbu se zpěvy Taizé, která začne v 1900 v kostele sv. Vojtěcha.
  4. Klub svaté Anežky (dobrovolné sdružení Charity Opava) zve na přednášku o. Jana Larische na téma Pomocný biskup Josef Schinzel. Přednáška se uskuteční v úterý 19. února v 1600 v pastoračním středisku minoritského kláštera v Opavě.
    Zároveň jste zváni na duchovní obnovu, kterou povede o. Jiří Ramík na téma Jak růst skrze těžkosti a obtíže života, obnova se uskuteční v sobotu 2. března v budově církevní konzervatoře.
  5. Příští neděli budeme prožívat 6. neděli v mezidobí.