OHLÁŠKY 28. neděle v mezidobí

 1. Slavíme 28. neděli v mezidobí.
 2. V neděli 14. října nebude mše svatá v konkatedrále v 1000 ani v kostele Nejsvětější Trojice v 1630.
 3. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v pondělí (15. října)památku sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve,
  • v úterý (16. října)slavnost sv. Hedviky, patronky ostravsko-opavské diecéze, tento den budou ranní mše v 600 a v 700 slouženy namísto v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v kostele sv. Hedviky,
  • ve středu (17. října)památku sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka,
  • ve čtvrtek (18. října) svátek sv. Lukáše, evangelisty.
 4. Děti od 9 do 13 let zveme do farního klubu, který se schází v pátek v 1615 v učebně kostela sv. Vojtěcha.
 5. Zájemci, kteří chtějí podpořit misie, mohou upéct misijní „koláč“. Upečené misijní „koláče“ prosím přineste v sobotu 20. října mezi 8. a 12. hodinou na faru (Almužnická 2). Misijní „koláče“ se budou prodávat na misijní neděli 21. října po mších svatých u hlavního vchodu konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie. Výtěžek bude použit na světové misie.
 6. V sobotu 20. října zveme na Modlitbu se zpěvy Taizé, která začne v 1900 v kostele svatého Vojtěcha.
 7. V neděli 21. října zveme na varhanní koncert Jakuba Janšty, který bude prokládán verši P. Josefa Veselého. Připomeneme si tak 100. výročí vzniku Československa. Koncert se uskuteční v 1600 v konkatedrále Panny Marie, vstupné je dobrovolné.
 8. V sobotu 17. listopadu se uskuteční v kulturním domě Na Rybníčku od 1900 Farní večer. Zakoupit vstupenku (popř. rezervovat stůl) si můžete na faře při konkatedrále.
 9. Příští neděli budeme prožívat 29. neděli v mezidobí, je to zároveň Den modliteb za misie, kdy proběhne sbírka na světové misie.

Varhanní koncert

V neděli 21. října 2018 v 16 hod. se v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě uskuteční varhanní koncert Jakuba Janšty, který bude provázen verši P. Josefa Veselého. Koncert se koná ke 100. výročí vzniku Československa.

Program koncertu:

 • Improvizace na Svatováclavský chorál
 • Max Reger (1873 – 1916): Fantasie na „Wachet auf! ruft uns Stimme“, op. 52 č. 2
 • Antonín Dvořák (1841 – 1904): Symfonie č. 9, op. 95, „Z Nového světa“
  • Largo
  • Allegro con fuoco
   (úprava pro varhany Zsigmond Szathmáry)

Jakub Janšta (1979)

Začínal s hrou na klavír v opavské ZUŠ ve třídě Oriany Šenfeldové, od 11 let studoval varhany u Aleše Rybky. Vystudoval varhany a skladbu na brněnské konzervatoři. Ve studiu varhan pokračoval na pražské AMU ve třídě Jaroslava Tůmy a absolvoval stáž na Hoschule für Musik ve Stuttgartu u Jona Laukvika. Zúčastnil se též  různých  zahraničních mistrovských kurzů. Je držitelem řady cen z mezinárodních interpretačních i improvizačních soutěží v ČR, Rakousku, Slovinsku a Německu. Koncertuje sólově i s různými sbory a soubory. Specializuje se na improvizaci v historických formách. Působí pedagogicky a je varhaníkem a ředitelem kůru v kostele sv. Františka z Assisi (u křížovníků), kde se nacházejí unikátní Starckovy varhany z roku 1702.

Konference k výročí úmrtí Vladimíra Neurwirtha

Česká křesťanská akademie (místní skupina Opava) a Slezská univerzita Opava  pořádají v pátek 5. října konferenci k připomínce 20. výročí úmrtí Vladimíra Neurwirtha (teologa, filosofa, spisovatele a překladatele).

Program konference:

Pátek 5. října 2018aula Slezské univerzity (Na Rybníčku 1, Opava)

 • 17.00 Ondřej Bakeš: Životní osudy Vladimíra Neurwirtha
 • 17.45 Robert Krumphanzl: Literární dílo Vladimíra Neurwirtha
 • 18.30 Diskuze, vystoupení hostů a přátel Vladimíra Neurwirtha
 • 19.00 Ukončení

Sobota 6. října 2018konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie

 • 9.00 Děkovná mše svatá (celebruje biskup Mons. Martin David)

pozvánka v PDF

JAK SE STÁT DRAKOBIJCEM aneb tábor 2018

Kdo si myslí, že boj se sedmihlavým drakem je jenom v pohádkách, tak se ukrutně mýlí. My jsme se na táboře letos totiž přesvědčili o tom, že boj s drakem je každodenní realitou. Záleží však pouze na nás, jestli se rozhodnem s drakem bojovat (i když občas nějaký ten boj prohrajeme), nebo necháme dračí hlavy, aby zcela ovládly náš život. Každý z nás na táboře se rozhodl pro nelehkou první cestu. Výcvikem, jak se stát pravým drakobijcem, nás provázel moudrý poutník, který nás svými radami naučil rozpoznávat útoky jednotlivých dračích hlav.

Zobrazit další fotky (27)

A jestli ještě někdo pochybuje o tom, že sedmihlavý drak existuje, prozradíme vám, jak se jednotlivé hlavy jmenují: lenost, nestřídmost, lakomství, závist, hněv, smilstvo a pýcha.

Teď už vám je jasné, že boj s drakem zažívá každý z nás. Přejeme vám, ať v sobě máte stejnou touhu jako my – stát se správným drakobijcem, který boj s drakem nevzdává (i když občas nějaký ten boj prohraje), protože při nás stojí trpělivý poutník, který nám dává dostatečnou výzbroj, abychom v boji s drakem neustávali.

DĚTSKÝ FARNÍ DEN

Co jsme na letošním dětském odpoledni určitě nepostrádali? Zábavu, zápal do hry, spoustu dobrot, lahodné špekáčky a hlavně neposedné počasí. Ale ani uplakané počasí nám dobrou náladu neodplavilo a žádný, kdo navzdory dešti přišel, jistě nelitoval.

Zobrazit další fotky (10)

VÝLET PRVOKOMUNIKANTŮ

Děti, které v naší farnosti letos přistoupily k prvnímu svatému přijímání, se v sobotu 9. června vydaly se svými rodiči a sourozenci na celodenní výlet směr ZOO Lešná. Dříve, než vstoupili do světa jednotlivých kontinentů zlínské ZOO, zastavili se v poutním kostele ve Štípě, kde v bohoslužbě slova poděkovali za nevyčerpatelný poklad, z něhož mohou od neděle čerpat i oni.

Zobrazit další fotky (15)

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

V neděli 3. června přistoupilo v naší farnosti k prvnímu svatému přijímání celkem 19 dětí. V sobotu se děti na slavnost připravily nejen po stránce organizační, ale hlavně očistily dům svého srdce od nánosu hříchu.

Zobrazit další fotky (13)

MINISTRANTSKÝ DEN

V úterý 1. května se po třech letech v olomouckém kněžském semináři sjelo přes čtyři sta ministrantů z ostravsko-opavské diecéze, kterým bohoslovci a dobrovolníci připravili pestrý den. Program zahájila mše svatá v kostele sv. Michala, kterou celebroval pomocný biskup Martin David. Ten ve své promluvě připomněl Ježíšovu výzvu k evangelizaci „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium“, která se stala mottem celého ministrantského dne.

Zobrazit další fotky (2)

Po mši svaté následovala velká hra po Olomouci, při níž museli ministranti zapojit svůj rozum, fyzické síly a osvědčit vzájemnou spolupráci. Ukončení ministrantského dne s vyhlášením výsledků velké hry proběhlo po třetí hodině na seminárním dvoře za účasti otce biskupa Martina.

Další fotky viz fotogalerie http://ministranti.doo.cz/

JARNÍ PRÁZDNINY SE SPOLČEM

Kdybychom dělali se spolčem brainstorming na téma jarní prázdniny 2018, určitě by tam nechyběla tato slova: Hlavnice – zima – To je ale blbost! – mše – procházka – koulovačka – sníh – tanec – smích – Aktivity – Dixit – Bang! – Kent – Krycí jména – Koncept – Time’s Up – myslet …

Zobrazit další fotky (16)

Pro nezasvěcené bychom to přeložili takto:
Část jarních prázdnin strávilo spolčo na faře v Hlavnici. Zimu jsme si užili na faře i venku. V obou případech den za dnem zimy ubývalo. Společný čas jsme trávili hraním nejrůznějších deskových a společenských her (takže jsme se nejen pobavili, ale také pořádně zavařili mozkové závity). Nechybělo taneční odpoledne, procházka s jasným cílem (jasný cíl se však nakonec každou chvíli měnil) ani mše svatá. A nejčastěji používaná věta? To je ale blbost! Jde prostě říct v každé situaci 🙂

Co se skrývá v hoře skřítků? FARNÍ MAŠKARNÍ PLES

Po roce nadešel opět nejočekávanější den skřítků – Slavnost pokladů. V tento den my – skřítci klíčnici – otvíráme třemi klíči síň s poklady naší hory, abychom se pohledem potěšili bohatstvím a krásou, jež hora po celý rok skrývá. A každému, kdo svou práci poctivě konal, se hora po zásluze odvděčí.

Avšak letos byla slavnost ohrožena, neboť naše klíče z čista jasna zmizely – uloupil je obr Zaškvobr. Ten schovává uloupené klíče do důmyslných skrýší a myslí si, že je tam nikdo nenajde. Ale to se pořádně přepočítal! My jsme totiž byli mnohem chytřejší než on! Ještě když jsme měli k ruce tolik pomocníků. Takže nakonec vše dobře dopadlo.

Zobrazit další fotky (19)