OHLÁŠKY Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

 1. Slavíme Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Dnešní sbírka je určena na kněžský seminář.
 2. Tento týden budeme prožívat velikonoční oktáv. V pondělí 22. dubna budou v naší farnosti slouženy pouze mše svaté v kostele sv. Vojtěcha v 700 a v 830 (celebruje otec biskup Martin David).
 3. V sobotu 27. dubna bude v kostele sv. Vojtěcha při mši svaté v 1800 udělována svátost pomazání nemocných. Zájemci o tuto svátost se prosím zapisujte v sakristii kostela sv. Vojtěcha (od 1700 bude příležitost ke svátosti smíření).
 4. V sobotu 27. dubna zveme na Modlitbu se zpěvy Taizé, která začne v 1900 v kostele sv. Vojtěcha.
 5. Příští neděli budeme slavit 2. neděli velikonoční (Božího milosrdenství).
  V 1800 bude v kostele sv. Vojtěcha sloužena poutní mše svatá ze slavnosti sv. Vojtěcha.

OHLÁŠKY Květná neděle

 1. Slavíme Květnou neděli. Dnes odpoledne bude v kostele sv. Vojtěcha od 1400 do 1700 zpovědní den. Z tohoto důvodu nebude pobožnost křížové cesty.
 2. Od dnešního dne do Velkého pátku můžete v sakristii kostela sv. Vojtěcha odevzdávat pokladničky s postní almužnou.
 3. Ve Svatém týdnu budou v kostele sv. Vojtěcha mše svaté a obřady velikonočního tridua následovně:
  • pondělí až středa – mše svaté v obvyklých časech v 600 a v 700,
  • Zelený čtvrtek – ranní mše v 600 a v 700 nebudou, pouze večerní mše svatá na památku Večeře Páně v 1600, po mši svaté do 1800 adorace,
  • Velký pátek (den přísného postu) – mše svaté se v tento den neslaví, křížové cesty budou v 700 a v 900 (pro děti), od 1000 do 1500 pak možnost adorace (zapisovat se v sakristii kostela sv. Vojtěcha), velkopáteční obřady na památku umučení Páně začnou v 1600, po obřadech bude do 1800 adorace u Božího hrobu,
  • Bílá sobota – mše svaté se v tento den neslaví, od 700 do 1500 bude adorace u Božího hrobu (zapisovat se v sakristii kostela sv. Vojtěcha),
  • Velikonoční vigilie – začne v sobotu v 2100.
 4. Podrobný přehled bohoslužeb a obřadů Svatého týdne a Velikonoc v opavských chrámech si můžete zdarma vzít vzadu v kostele sv. Vojtěcha nebo stáhnout ZDE.
 5. V sobotu 27. dubna bude v kostele sv. Vojtěcha při mši svaté v 1800 udělována svátost pomazání nemocných. Zájemci o tuto svátost se prosím zapisujte v sakristii kostela sv. Vojtěcha (od 1700 bude příležitost ke svátosti smíření).
 6. Příští neděli budeme prožívat slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Proběhne sbírka na kněžský seminář.

MAŠKARNÍ PLES

Máte pocit, že si vaše děti doma neuklízí? Hádají se snad s ostatními o hračky? Ničí  je? Stále je někde povalují? Tak to se velice podobají dvěma sourozencům, se kterými si ani Pán hraček nevěděl rady. Ještě že na maškarním plese byla spousta šikovných dětí, které těm dvěma nezbedníkům ukázaly, že uklízení je vlasně hračka. A nejen to. Prokázaly, že nepatří k těm, kdo věci kolem sebe ničí, ale naopak umí vytvořit nápadité a krásné hračky.

Zobrazit další fotky (12)

Pokud jste se tedy letos na maškarní ples nevydali, vězte, že jste udělali ohromnou chybu 🙂

VÁNOČNÍ DIVADLO 2018

27. prosince bývá zvykem setkat se v konkatedrále na vánočním divadle scholky a společenství mládeže. Letos si scholka vybrala pohádku O dřevěném panáčkovi na motivy stejnojmenné pohádky Hany Pinknerové, která vypráví o tom, že každý z nás má hodnotu a je zvláštní, neboť pochází ze stejné „Řezbářovy dílny“.

Zobrazit další fotky (4)

Společenství mládeže si připravilo ukázku toho, jak by mohly vypadat události kolem Ježíšova narození dnes.

RORÁTY 2018

Letošní roráty nesou název František a jesličky. Každý všední den nás provází sv. František, který poprvé v malém italském městečku Greccio v roce 1223 oslavil Vánoce živým betlémem. A o tom, jak to všechno tenkrát bylo, nám vypráví denně krátký příběh. (Pokračování textu…)

FARNÍ VEČER 2018

V sobotu 17. listopadu nebyl jen tak obyčejný státní svátek. V kulturním domě Na Rybníčku se totiž, již počtvrté v řadě, konal Farní večer – společenský večer pro všechny farníky, kteří se rádi baví. Ačkoli to ze začátku vypadalo, že účast nebude tak hojná jako v minulých letech, sál kulturního domu se postupně zaplnil a příjemný večer mohl začít. Program zahájila velice poutavá scénka odehrávající se v budoucnosti – a to v roce 2058 v domově důchodců pro kněze, kde se na jednom pokoji sešli náš bývalý kaplan o. Aleš s naším současným kaplanem o. Jiřím, a spolu se snažili vzpomínat na staré dobré časy. Z jejich rolí je posléze vysvobodil sám otec děkan, který je vrátil zpět do současnosti a udělal s o. Alešem i o. Jiřím krátké interview, ve kterém je mimo jiné donutil zcela dobrovolně přiznat, že farnost Panny Marie v Opavě je prakticky nejlepší na světě.

Zobrazit další fotky (6)

Příjemným zpestřením večera bylo krátké gymnastické představení v podání sester Elišky a Nikolky Ondráčkových a dále taneční vystoupení manželů Marušky a Pavla Dvouletých a jejich zábavná lekce tance po vzoru Stardance, při které se dobrovolníci mohli naučit nové krokové variace polky. Moderátorky Terka Krejčí a Terka Lukašáková opět vystoupily s legendárním pořadem „Zvěstuj to“ a také zábavným způsobem uvedly tombolu, ze které jsme si kromě různorodých cen odnesli také spoustu poznatků a zajímavostí ze života farnosti. Mezi jednotlivými body programu byl čas vyplněn hudbou všeho druhu nejen k poslechu, ale hlavně k tanci, a pro občerstvení těla byla připravena bohatá večeře formou švédského stolu, kde si každý mohl vybrat podle svého gusta.
Byl to velice příjemně strávený večer a všem, kteří se na jeho organizaci podíleli, patří velké poděkování!
Klára Nováková
článek převzat z farního zpravodaje Cesta

MINISTRANTI NA JEŽNÍKU

Ministranti o podzimních prázdninách nelenili a vydali s o. Jiřím směr Krnov na rozhlednu Ježník.

Zobrazit další fotky (11)

KONCERT SCHOL 2018

Koncert schol je příležitostí, kdy se mohou scholy setkat a vzájemně se povzbudit. Toto setkání se stalo již tradicí. V následujícím testu si můžete prověřit znalosti o této akci.

Kvíz na téma Koncert schol

Zobrazit další fotky (2)

Pozn. Děkujeme organizátorům za výborně připravenou akci a rodičům dětí ze scholky za úžasnou vstřícnost a poctivost při přípravách na vystoupení.

JAK SE STÁT DRAKOBIJCEM aneb tábor 2018

Kdo si myslí, že boj se sedmihlavým drakem je jenom v pohádkách, tak se ukrutně mýlí. My jsme se na táboře letos totiž přesvědčili o tom, že boj s drakem je každodenní realitou. Záleží však pouze na nás, jestli se rozhodnem s drakem bojovat (i když občas nějaký ten boj prohrajeme), nebo necháme dračí hlavy, aby zcela ovládly náš život. Každý z nás na táboře se rozhodl pro nelehkou první cestu. Výcvikem, jak se stát pravým drakobijcem, nás provázel moudrý poutník, který nás svými radami naučil rozpoznávat útoky jednotlivých dračích hlav.

Zobrazit další fotky (27)

A jestli ještě někdo pochybuje o tom, že sedmihlavý drak existuje, prozradíme vám, jak se jednotlivé hlavy jmenují: lenost, nestřídmost, lakomství, závist, hněv, smilstvo a pýcha.

Teď už vám je jasné, že boj s drakem zažívá každý z nás. Přejeme vám, ať v sobě máte stejnou touhu jako my – stát se správným drakobijcem, který boj s drakem nevzdává (i když občas nějaký ten boj prohraje), protože při nás stojí trpělivý poutník, který nám dává dostatečnou výzbroj, abychom v boji s drakem neustávali.

DĚTSKÝ FARNÍ DEN

Co jsme na letošním dětském odpoledni určitě nepostrádali? Zábavu, zápal do hry, spoustu dobrot, lahodné špekáčky a hlavně neposedné počasí. Ale ani uplakané počasí nám dobrou náladu neodplavilo a žádný, kdo navzdory dešti přišel, jistě nelitoval.

Zobrazit další fotky (10)