OHLÁŠKY 1. neděle postní

 1. Prožíváme 1. neděli postní.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • ve čtvrtek (22. února)svátek Stolce svatého apoštola Petra.
 3. Během doby postní jsou pobožnosti křížové cesty pravidelně:
  • v kostele sv. Vojtěcha v pátek v 1730,
  • v konkatedrále Nanebevzetí PM v neděli v 1500,
  • v kostele Nejsvětější Trojice v neděli v 1600.
 4. V kapli sv. Anny máte možnost si vyzvednout postní pokladničky (tzv. postničky) a zapojit se tak do tradice postní almužny. Postničky slouží k ukládání peněz (almužny), které svým sebezáporem v době postní ušetříte. Úmysly postní almužny pak budou uskutečněny prostřednictvím Charity.
 5. Klub svaté Anežky (dobrovolné sdružení Charity Opava) zve na přednášku Petra Lázničky na téma Cesta do Pobaltí – Litva, Lotyšsko, Estonsko, Finské Helsinky. Přednáška se uskuteční v úterý 20. února v 1600 v pastoračním středisku minoritského kláštera v Opavě. Zároveň je možné přihlásit se na postní duchovní obnovu, kterou povede P. Petr Smolek na téma Kristem vykoupená svoboda, obnova se uskuteční v sobotu 3. března v budově církevní konzervatoře.
 6. V sobotu 24. února jste zváni na koncert skupiny GOOD WORK (dřívější Paprsky), který se uskuteční v 1800 v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.
 7. Příští neděli budeme prožívat 2. neděli postní. Proběhne sbírka na Haléř svatého Petra.

OHLÁŠKY 6. neděle v mezidobí

 1. Prožíváme 6. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka je určena na opravy konkatedrály PM.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • Popeleční středu (začátek postní doby) – mše svaté budou slouženy v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v 600 a 700, v kostele sv. Vojtěcha v 1800, při každé mši svaté se bude žehnat popel a udělovat popelec, popeleční středa je dnem přísného postu od masa a množství jídla.
 3. V pondělí a v úterý před Popeleční středou (tj. 12. a 13. února) bude v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie probíhat smírná adorace, která bude v 1500 ukončena svátostným požehnáním. Na adoraci se můžete zapisovat v sakristii konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie.
 4. Během doby postní budou probíhat pobožnosti křížové cesty pravidelně:
  • v kostele sv. Vojtěcha v pátek v 1730,
  • v konkatedrále Nanebevzetí PM v neděli v 1500,
  • v kostele Nejsvětější Trojice v neděli v 1600.
 5. V kapli sv. Anny máte možnost si vyzvednout postní pokladničky (tzv. postničky) a zapojit se tak do tradice postní almužny. Postničky slouží k ukládání peněz (almužny), které svým sebezáporem v době postní ušetříte. Úmysly postní almužny pak budou uskutečněny prostřednictvím Charity.
 6. V sobotu 17. února zveme na Modlitbu se zpěvy Taizé, která začíná v 1900 v kostele sv. Vojtěcha.
 7. Klub svaté Anežky (dobrovolné sdružení Charity Opava) zve na přednášku Petra Lázničky na téma Cesta do Pobaltí – Litva, Lotyšsko, Estonsko, Finské Helsinky. Přednáška se uskuteční v úterý 20. února v 1600 v pastoračním středisku minoritského kláštera v Opavě. Zároveň je možné přihlásit se na postní duchovní obnovu, kterou povede P. Petr Smolek na téma Kristem vykoupená svoboda, obnova se uskuteční v sobotu 3. března v budově církevní konzervatoře.
 8. V sobotu 24. února jste zváni na koncert skupiny GOOD WORK (dřívější Paprsky), který se uskuteční v 1800 v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.
 9. Příští neděli budeme prožívat 1. neděli postní.

Hledejte a naleznete… FARNÍ VEČER 2017

Ústředním tématem třetího farního večera bylo HLEDÁNÍ. O tom, co všechno se hledalo, se dočtete v prosincovém čísle farního zpravodaje Cesta 🙂

Zobrazit další fotky (15)

 

KONCERT SCHOL V LITULTOVICÍCH

První říjnovou neděli jsme se s dětmi ze scholky vydali do kostela sv. Bartoloměje v Litultovicích podpořit scholu na koncert schol, kde kromě nás vystoupily další scholy z opavského děkanátu – ze Slavkova, Stěbořic, Neplachovic, z Litultovic a z Velkých Hoštic.

A vzpomínka na minulý ročník…

(Pokračování textu…)

JAK HONZA K ROZUMU PŘIŠEL tábor 2017

Honza se moc nelišil od jiných lidí – rád si pospal, polenošil, dal si dobrou maminčinu stravu… Všeho ale moc škodí; takže když takový Honza není po ruce ve chvíli, kdy jej člověk potřebuje, nebo celý den jenom lenoší a nic kloudného nevymyslí, sní toho tolik, že máma nestíhá vařit… to pak už nezbývá nic jiného, než ho poslat do světa. A aby se Honza v tom světě náhodou neztratil, vydali jsme se na cestu společně s ním.

Zobrazit další fotky (8)

(Pokračování textu…)

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU VE SCHOLCE

Děti ze scholky ve čtvrtek 22. června ukončily pravidelná setkání v tomto školním roce. A protože se celý rok snažily, byly po zásluze odměněny 🙂

Zobrazit další fotky (20)

FARNÍ DĚTSKÉ ODPOLEDNE

Jaké závěry bychom mohli z letošního společného prožitého odpoledne na farní zahradě vyvodit?
Není jich vůbec málo 🙂

 • Přestože by se většina z nás zdráhala místo, kde se odpoledne odehrálo, nazvat „farní zahradou“, vězte, že lidí se tam vleze dost.
 • Děti umí své rodiče rozesmát i ve chvílích, kdy se dospělý urputně snaží být vážný, až zamračený. Jako třešnička na dortu pro nás může být i fakt, že toto tvrzení platí i ve vztahu farář – farní vikář 🙂
 • Rodiče si se svými dětmi umí hrát a nesedět jenom tiše v koutě.
 • Děti mají ke svým rodičům dostatek důvěry, neboť jsou ochotné si zavázat oči, chodit ve tmě v chumlu svých vrstevníků a hledat své rodiče v směsici nejrůznějších hluků a zvuků, a to pouze na základě urputného volání svých maminek.
 • Vždycky se najde ochotný tatínek, který nám připraví pořádně propečené špekáčky.
 • Dětem nechybí soutěživý duch.
 • Bonbónky se hodí vždycky a mohou se jíst kdykoliv a v jakémkoliv množství, i když si rodič myslí něco jiného.
 • Nejlepší a nejchutnější drink si uděláte z minerálky s příchutí citrónu a hroznového vína.
 • Nejlepší balónky jsou ty, které napustíte vodou.
 • Nejlepšího kafe se dočkáte z rukou otce děkana.
 • I přestože nás nejrůznější apky (tzn. aplikace předpovídající počasí) držely v napětí téměř do poslední chvíle, nakonec odpoledne dostalo zelenou z nejvyšších míst 🙂

Zobrazit další fotky (40)

Zájemci, kteří by si chtěli prohlédnout více fotek a stáhnout si je v původní velikosti, nám prosím napište na farní email: rkf.opavapmaria@doo.cz, zašleme vám odkaz 🙂

MINISTRANTSKÝ VÝLET

První dojem z počasí sobotního rána 3. června nebyl nikterak příznivý, ale nakonec se ukázalo, že Všechno zlé k něčemu dobré – ministranti museli sice narychlo měnit plány výletu, ve výsledku však stihli vše, co si původně usmyslili, a navíc svůj program obohatili. A co vlastně dělali?
Začali v Olomouci prohlídkou veteránů, pokračovali opékáním na faře v Dobešově a výlet završili v Heiparku v Tošovicích.

Zobrazit další fotky (25)

Zájemci, kteří by si chtěli prohlédnout více fotek a stáhnout si je v původní velikosti, nám prosím napište na farní email: rkf.opavapmaria@doo.cz, zašleme vám odkaz 🙂

PŘIJETÍ NOVÝCH MINISTRANTŮ

V neděli 21. května do ministrantských řad přibyli další dva kluci, kteří se během školního roku poctivě připravovali na chvíli, kdy budou moct plnit ministrantskou službu.

Zobrazit další fotky (4)

KŘÍŽOVÁ CESTA ULICEMI OPAVY

V sobotu před Květnou nedělí se konala pravidelná křížová cesta ulicemi Opavy, která začala v kostele sv. Vojtěcha hudebním pásmem, tentokráte inspirovaným bolestnými okamžiky Mariina života.

Zobrazit další fotky (3)