OHLÁŠKY 3. neděle v mezidobí

 1. Prožíváme 3. neděli v mezidobí.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • ve středu (24. ledna)památku sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve,
  • ve čtvrtek (25. ledna)svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola,
  • v pátek (26. ledna)památku sv. Timoteje a Tita, biskupů.
 3. Klub svaté Anežky (dobrovolné sdružení Charity Opava) zve na přednášku P. Petra Šustáčka (faráře z Kozmic) na téma Orientace křesťana v současné době. Přednáška se uskuteční v úterý 23. ledna v 1600 v pastoračním středisku minoritského kláštera.
 4. Spolek pro podporu církevní ZŠ Františky Lechnerové děkuje všem, kteří se v prosinci minulého roku podíleli na Benefici pro Marianum, a těm, kteří finančně přispěli na tento účel. Výtěžek je určen na výměnu oken budovy Mariana. Celková částka, která bude předána zřizovateli nové církevní ZŠ, činí 97.343 Kč. Všem podporovatelům upřímně děkujeme, přejeme v novém roce pevné zdraví a těšíme se na další spolupráci.
 5. Děti s rodiči zveme na maškarní ples, který se uskuteční v neděli 11. února v budově Mariana od 1500.
 6. Příští neděli budeme prožívat 4. neděli v mezidobí.

OHLÁŠKY 2. neděle v mezidobí

 1. Prožíváme 2. neděli v mezidobí.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • ve středu (17. ledna) – památku sv. Antonína, opata,
  • ve čtvrtek (18. ledna) – památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, tímto dnem začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.
 3. V sobotu 20. ledna se zveme na Modlitbu se zpěvy Taizé, která začíná v 1900 v kostele sv. Vojtěcha.
 4. Klub svaté Anežky (dobrovolné sdružení Charity Opava) zve na přednášku P. Petra Šustáčka (faráře z Kozmic) na téma Orientace křesťana v současné době. Přednáška se uskuteční v úterý 23. ledna v 1600 v pastoračním středisku minoritského kláštera.
 5. Příští neděli budeme prožívat 3. neděli v mezidobí.

Hledejte a naleznete… FARNÍ VEČER 2017

Ústředním tématem třetího farního večera bylo HLEDÁNÍ. O tom, co všechno se hledalo, se dočtete v prosincovém čísle farního zpravodaje Cesta 🙂

Zobrazit další fotky (15)

 

KONCERT SCHOL V LITULTOVICÍCH

První říjnovou neděli jsme se s dětmi ze scholky vydali do kostela sv. Bartoloměje v Litultovicích podpořit scholu na koncert schol, kde kromě nás vystoupily další scholy z opavského děkanátu – ze Slavkova, Stěbořic, Neplachovic, z Litultovic a z Velkých Hoštic.

A vzpomínka na minulý ročník…

(Pokračování textu…)

JAK HONZA K ROZUMU PŘIŠEL tábor 2017

Honza se moc nelišil od jiných lidí – rád si pospal, polenošil, dal si dobrou maminčinu stravu… Všeho ale moc škodí; takže když takový Honza není po ruce ve chvíli, kdy jej člověk potřebuje, nebo celý den jenom lenoší a nic kloudného nevymyslí, sní toho tolik, že máma nestíhá vařit… to pak už nezbývá nic jiného, než ho poslat do světa. A aby se Honza v tom světě náhodou neztratil, vydali jsme se na cestu společně s ním.

Zobrazit další fotky (8)

(Pokračování textu…)

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU VE SCHOLCE

Děti ze scholky ve čtvrtek 22. června ukončily pravidelná setkání v tomto školním roce. A protože se celý rok snažily, byly po zásluze odměněny 🙂

Zobrazit další fotky (20)

FARNÍ DĚTSKÉ ODPOLEDNE

Jaké závěry bychom mohli z letošního společného prožitého odpoledne na farní zahradě vyvodit?
Není jich vůbec málo 🙂

 • Přestože by se většina z nás zdráhala místo, kde se odpoledne odehrálo, nazvat „farní zahradou“, vězte, že lidí se tam vleze dost.
 • Děti umí své rodiče rozesmát i ve chvílích, kdy se dospělý urputně snaží být vážný, až zamračený. Jako třešnička na dortu pro nás může být i fakt, že toto tvrzení platí i ve vztahu farář – farní vikář 🙂
 • Rodiče si se svými dětmi umí hrát a nesedět jenom tiše v koutě.
 • Děti mají ke svým rodičům dostatek důvěry, neboť jsou ochotné si zavázat oči, chodit ve tmě v chumlu svých vrstevníků a hledat své rodiče v směsici nejrůznějších hluků a zvuků, a to pouze na základě urputného volání svých maminek.
 • Vždycky se najde ochotný tatínek, který nám připraví pořádně propečené špekáčky.
 • Dětem nechybí soutěživý duch.
 • Bonbónky se hodí vždycky a mohou se jíst kdykoliv a v jakémkoliv množství, i když si rodič myslí něco jiného.
 • Nejlepší a nejchutnější drink si uděláte z minerálky s příchutí citrónu a hroznového vína.
 • Nejlepší balónky jsou ty, které napustíte vodou.
 • Nejlepšího kafe se dočkáte z rukou otce děkana.
 • I přestože nás nejrůznější apky (tzn. aplikace předpovídající počasí) držely v napětí téměř do poslední chvíle, nakonec odpoledne dostalo zelenou z nejvyšších míst 🙂

Zobrazit další fotky (40)

Zájemci, kteří by si chtěli prohlédnout více fotek a stáhnout si je v původní velikosti, nám prosím napište na farní email: rkf.opavapmaria@doo.cz, zašleme vám odkaz 🙂

MINISTRANTSKÝ VÝLET

První dojem z počasí sobotního rána 3. června nebyl nikterak příznivý, ale nakonec se ukázalo, že Všechno zlé k něčemu dobré – ministranti museli sice narychlo měnit plány výletu, ve výsledku však stihli vše, co si původně usmyslili, a navíc svůj program obohatili. A co vlastně dělali?
Začali v Olomouci prohlídkou veteránů, pokračovali opékáním na faře v Dobešově a výlet završili v Heiparku v Tošovicích.

Zobrazit další fotky (25)

Zájemci, kteří by si chtěli prohlédnout více fotek a stáhnout si je v původní velikosti, nám prosím napište na farní email: rkf.opavapmaria@doo.cz, zašleme vám odkaz 🙂

PŘIJETÍ NOVÝCH MINISTRANTŮ

V neděli 21. května do ministrantských řad přibyli další dva kluci, kteří se během školního roku poctivě připravovali na chvíli, kdy budou moct plnit ministrantskou službu.

Zobrazit další fotky (4)

KŘÍŽOVÁ CESTA ULICEMI OPAVY

V sobotu před Květnou nedělí se konala pravidelná křížová cesta ulicemi Opavy, která začala v kostele sv. Vojtěcha hudebním pásmem, tentokráte inspirovaným bolestnými okamžiky Mariina života.

Zobrazit další fotky (3)