OHLÁŠKY 3. neděle adventní

 1. Prožíváme 3. neděli adventní. V konkatedrále Nanebevzetí PM dnes bude od 1400 do 1700 zpovědní den.
 2. V sobotu 23. prosince 2017 dopoledne budou skautky a světlušky střediska ZVON roznášet po Opavě Betlémské světlo až do domu. Zájemci o tuto službu, ať se zapíší v sakristii konkatedrály nebo v kostele sv. Vojtěcha do pátku 22. prosince.
  V konkatedrále bude Betlémské světlo umístěno v předsíni u kaple Panny Marie Lurdské.
 3. Příští neděli budeme při mších svatých v 700 a v 830 slavit 4. neděli adventní (v 1000 mše svatá nebude). Vigilie Narození Páně bude na Štědrý den v konkatedrále v 1500 (pro rodiny s dětmi) a ve 2200, v kostele sv. Vojtěcha v 2100.
 4. V kapli svaté Anny si můžete zdarma vzít přehled vánočních bohoslužeb v opavských chrámech.

OHLÁŠKY 2. neděle adventní

 1. Prožíváme 2. neděli adventní. Dnešní sbírka je určena na opravy konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie.
 2. Spolek pro podporu vzniku církevní ZŠ Františky Lechnerové v Opavě zve v neděli 10. prosince na 1800 do kaple Mariana na benefiční koncert, na kterém vystoupí hudební uskupení ministra zemědělství Mariana Jurečky a jeho hostů. Výtěžek benefice bude použit na výměnu oken a další stavební úpravy budovy Mariana. Vstupné je dobrovolné.
 3. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • ve středu (13. prosince) památku sv. Lucie, panny a mučednice,
  • ve čtvrtek (14. prosince)památku sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.
 4. Z důvodu pořádání adventního koncertu v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie nebude ve čtvrtek 14. prosince adorace v kapli sv. Anny.
 5. V sobotu 16. prosince bude v kapli sv. Anny konkatedrály v 1630 sloužena mše svatá v německém jazyce.
 6. V sobotu 16.  prosince zveme na Modlitbu se zpěvy Taizé, která začne v 1900 v kostele svatého Vojtěcha.
 7. Příští neděli budeme slavit 3. neděli adventní. V konkatedrále Nanebevzetí PM bude v tento den od 1400 do 1700 zpovědní den, kdy můžete využít většího počtu zpovědníků.

Hledejte a naleznete… FARNÍ VEČER 2017

Ústředním tématem třetího farního večera bylo HLEDÁNÍ. O tom, co všechno se hledalo, se dočtete v prosincovém čísle farního zpravodaje Cesta 🙂

Zobrazit další fotky (15)

 

KONCERT SCHOL V LITULTOVICÍCH

První říjnovou neděli jsme se s dětmi ze scholky vydali do kostela sv. Bartoloměje v Litultovicích podpořit scholu na koncert schol, kde kromě nás vystoupily další scholy z opavského děkanátu – ze Slavkova, Stěbořic, Neplachovic, z Litultovic a z Velkých Hoštic.

A vzpomínka na minulý ročník…

(Pokračování textu…)

JAK HONZA K ROZUMU PŘIŠEL tábor 2017

Honza se moc nelišil od jiných lidí – rád si pospal, polenošil, dal si dobrou maminčinu stravu… Všeho ale moc škodí; takže když takový Honza není po ruce ve chvíli, kdy jej člověk potřebuje, nebo celý den jenom lenoší a nic kloudného nevymyslí, sní toho tolik, že máma nestíhá vařit… to pak už nezbývá nic jiného, než ho poslat do světa. A aby se Honza v tom světě náhodou neztratil, vydali jsme se na cestu společně s ním.

Zobrazit další fotky (8)

(Pokračování textu…)

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU VE SCHOLCE

Děti ze scholky ve čtvrtek 22. června ukončily pravidelná setkání v tomto školním roce. A protože se celý rok snažily, byly po zásluze odměněny 🙂

Zobrazit další fotky (20)

FARNÍ DĚTSKÉ ODPOLEDNE

Jaké závěry bychom mohli z letošního společného prožitého odpoledne na farní zahradě vyvodit?
Není jich vůbec málo 🙂

 • Přestože by se většina z nás zdráhala místo, kde se odpoledne odehrálo, nazvat „farní zahradou“, vězte, že lidí se tam vleze dost.
 • Děti umí své rodiče rozesmát i ve chvílích, kdy se dospělý urputně snaží být vážný, až zamračený. Jako třešnička na dortu pro nás může být i fakt, že toto tvrzení platí i ve vztahu farář – farní vikář 🙂
 • Rodiče si se svými dětmi umí hrát a nesedět jenom tiše v koutě.
 • Děti mají ke svým rodičům dostatek důvěry, neboť jsou ochotné si zavázat oči, chodit ve tmě v chumlu svých vrstevníků a hledat své rodiče v směsici nejrůznějších hluků a zvuků, a to pouze na základě urputného volání svých maminek.
 • Vždycky se najde ochotný tatínek, který nám připraví pořádně propečené špekáčky.
 • Dětem nechybí soutěživý duch.
 • Bonbónky se hodí vždycky a mohou se jíst kdykoliv a v jakémkoliv množství, i když si rodič myslí něco jiného.
 • Nejlepší a nejchutnější drink si uděláte z minerálky s příchutí citrónu a hroznového vína.
 • Nejlepší balónky jsou ty, které napustíte vodou.
 • Nejlepšího kafe se dočkáte z rukou otce děkana.
 • I přestože nás nejrůznější apky (tzn. aplikace předpovídající počasí) držely v napětí téměř do poslední chvíle, nakonec odpoledne dostalo zelenou z nejvyšších míst 🙂

Zobrazit další fotky (40)

Zájemci, kteří by si chtěli prohlédnout více fotek a stáhnout si je v původní velikosti, nám prosím napište na farní email: rkf.opavapmaria@doo.cz, zašleme vám odkaz 🙂

MINISTRANTSKÝ VÝLET

První dojem z počasí sobotního rána 3. června nebyl nikterak příznivý, ale nakonec se ukázalo, že Všechno zlé k něčemu dobré – ministranti museli sice narychlo měnit plány výletu, ve výsledku však stihli vše, co si původně usmyslili, a navíc svůj program obohatili. A co vlastně dělali?
Začali v Olomouci prohlídkou veteránů, pokračovali opékáním na faře v Dobešově a výlet završili v Heiparku v Tošovicích.

Zobrazit další fotky (25)

Zájemci, kteří by si chtěli prohlédnout více fotek a stáhnout si je v původní velikosti, nám prosím napište na farní email: rkf.opavapmaria@doo.cz, zašleme vám odkaz 🙂

PŘIJETÍ NOVÝCH MINISTRANTŮ

V neděli 21. května do ministrantských řad přibyli další dva kluci, kteří se během školního roku poctivě připravovali na chvíli, kdy budou moct plnit ministrantskou službu.

Zobrazit další fotky (4)

KŘÍŽOVÁ CESTA ULICEMI OPAVY

V sobotu před Květnou nedělí se konala pravidelná křížová cesta ulicemi Opavy, která začala v kostele sv. Vojtěcha hudebním pásmem, tentokráte inspirovaným bolestnými okamžiky Mariina života.

Zobrazit další fotky (3)