OHLÁŠKY Slavnost Nejsvětější Trojice

 1. Prožíváme Slavnost Nejsvětější Trojice. V kostele Nejsvětější Trojice bude dnes sloužena v 1630 poutní mše svatá.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • ve středu (30. května)památku sv. Zdislavy,
  • ve čtvrtek (31. května)slavnost Těla a Krve Páně (doporučený svátek), mše svaté budou slouženy v konkatedrále Nanebevzetí PM v 600 a v 700, v kostele sv. Vojtěcha v 1800, kde se po mši svaté uskuteční eucharistický průvod, který v případě příznivého počasí bude zakončen svátostným požehnáním v kostele Svatého Ducha,
  • v pátek (1. června)památku sv. Justina, mučedníka.
 3. Příští neděli budeme slavit 9. neděli v mezidobí.

OHLÁŠKY Slavnost Seslání Ducha svatého

 1. Prožíváme slavnost Seslání Ducha svatého. Dnešní sbírka je určena na Diecézní charitu.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • ve čtvrtek (24. května)svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze,
  • v sobotu (26. května)památku sv. Filipa Neriho, kněze.
 3. Ve čtvrtek 24. května v 1900 se uskuteční v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie varhanní koncert vítěze Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena. Z tohoto důvodu nebude tento den májová pobožnost.
 4. V pátek 25. května bude v rámci Noci kostelů otevřen kostel svaté Hedviky, kde proběhnou od 1800 a od 2000 komentované prohlídky. V době mezi 18. a 22. hodinou bude zpřístupněna věž kostela, při výstupu si budete moci prohlédnout expozici týkající se jednak kostela sv. Hedviky v období 2. světové války, a jednak osoby patronky kostela.
 5. V sobotu 26. května zveme na Modlitbu se zpěvy Taizé, která začíná v 1900 v kostele sv. Vojtěcha.
 6. Příští neděli budeme prožívat slavnost Nejsvětější Trojice. V kostele Nejsvětější Trojice bude v tento den v obvyklém čase (tj. v 1630) sloužena poutní mše svatá.

MINISTRANTSKÝ DEN

V úterý 1. května se po třech letech v olomouckém kněžském semináři sjelo přes čtyři sta ministrantů z ostravsko-opavské diecéze, kterým bohoslovci a dobrovolníci připravili pestrý den. Program zahájila mše svatá v kostele sv. Michala, kterou celebroval pomocný biskup Martin David. Ten ve své promluvě připomněl Ježíšovu výzvu k evangelizaci „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium“, která se stala mottem celého ministrantského dne.

Zobrazit další fotky (2)

Po mši svaté následovala velká hra po Olomouci, při níž museli ministranti zapojit svůj rozum, fyzické síly a osvědčit vzájemnou spolupráci. Ukončení ministrantského dne s vyhlášením výsledků velké hry proběhlo po třetí hodině na seminárním dvoře za účasti otce biskupa Martina.

Další fotky viz fotogalerie http://ministranti.doo.cz/

OHLÁŠKY 6. neděle velikonoční

 1. Slavíme 6. neděli velikonoční. Dnešní sbírka je určena na opravy konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie.
 2. Vyšlo nové číslo farního zpravodaje Cesta.
 3. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • ve čtvrtek (10. května)slavnost Nanebevstoupení Páně (doporučený svátek), mše svaté budou slouženy v 600 a v 700 v konkatedrále Nanebevzetí PM a v 1800 v kostele sv. Vojtěcha, tento den nebude májová pobožnost.
 4. V úterý 8. května budou v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie mše svaté pouze v 700 a v 830 (na poděkování za 90 let života pana Rychty).
 5. V sobotu 12. května se koná Diecézní pouť rodin na Maria Hilf ve Zlatých Horách, kde bude ve 1400 mše svatá s otcem biskupem. Program celého dne naleznete na plakátcích.
 6. Příští neděli budeme slavit 7. neděli velikonoční.

JARNÍ PRÁZDNINY SE SPOLČEM

Kdybychom dělali se spolčem brainstorming na téma jarní prázdniny 2018, určitě by tam nechyběla tato slova: Hlavnice – zima – To je ale blbost! – mše – procházka – koulovačka – sníh – tanec – smích – Aktivity – Dixit – Bang! – Kent – Krycí jména – Koncept – Time’s Up – myslet …

Zobrazit další fotky (16)

Pro nezasvěcené bychom to přeložili takto:
Část jarních prázdnin strávilo spolčo na faře v Hlavnici. Zimu jsme si užili na faře i venku. V obou případech den za dnem zimy ubývalo. Společný čas jsme trávili hraním nejrůznějších deskových a společenských her (takže jsme se nejen pobavili, ale také pořádně zavařili mozkové závity). Nechybělo taneční odpoledne, procházka s jasným cílem (jasný cíl se však nakonec každou chvíli měnil) ani mše svatá. A nejčastěji používaná věta? To je ale blbost! Jde prostě říct v každé situaci 🙂

Co se skrývá v hoře skřítků? FARNÍ MAŠKARNÍ PLES

Po roce nadešel opět nejočekávanější den skřítků – Slavnost pokladů. V tento den my – skřítci klíčnici – otvíráme třemi klíči síň s poklady naší hory, abychom se pohledem potěšili bohatstvím a krásou, jež hora po celý rok skrývá. A každému, kdo svou práci poctivě konal, se hora po zásluze odvděčí.

Avšak letos byla slavnost ohrožena, neboť naše klíče z čista jasna zmizely – uloupil je obr Zaškvobr. Ten schovává uloupené klíče do důmyslných skrýší a myslí si, že je tam nikdo nenajde. Ale to se pořádně přepočítal! My jsme totiž byli mnohem chytřejší než on! Ještě když jsme měli k ruce tolik pomocníků. Takže nakonec vše dobře dopadlo.

Zobrazit další fotky (19)

Hledejte a naleznete… FARNÍ VEČER 2017

Ústředním tématem třetího farního večera bylo HLEDÁNÍ. O tom, co všechno se hledalo, se dočtete v prosincovém čísle farního zpravodaje Cesta 🙂

Zobrazit další fotky (15)

 

KONCERT SCHOL V LITULTOVICÍCH

První říjnovou neděli jsme se s dětmi ze scholky vydali do kostela sv. Bartoloměje v Litultovicích podpořit scholu na koncert schol, kde kromě nás vystoupily další scholy z opavského děkanátu – ze Slavkova, Stěbořic, Neplachovic, z Litultovic a z Velkých Hoštic.

A vzpomínka na minulý ročník…

(Pokračování textu…)

JAK HONZA K ROZUMU PŘIŠEL tábor 2017

Honza se moc nelišil od jiných lidí – rád si pospal, polenošil, dal si dobrou maminčinu stravu… Všeho ale moc škodí; takže když takový Honza není po ruce ve chvíli, kdy jej člověk potřebuje, nebo celý den jenom lenoší a nic kloudného nevymyslí, sní toho tolik, že máma nestíhá vařit… to pak už nezbývá nic jiného, než ho poslat do světa. A aby se Honza v tom světě náhodou neztratil, vydali jsme se na cestu společně s ním.

Zobrazit další fotky (8)

(Pokračování textu…)

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU VE SCHOLCE

Děti ze scholky ve čtvrtek 22. června ukončily pravidelná setkání v tomto školním roce. A protože se celý rok snažily, byly po zásluze odměněny 🙂

Zobrazit další fotky (20)