OHLÁŠKY 12. neděle v mezidobí

 1. Prožíváme 12. neděli v mezidobí.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v pondělí (24. června)slavnost Narození sv. Jana Křtitele,
  • v pátek (28. června)slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,
  • v sobotu (29. června)slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.
 3. V rámci projektu Otevřené chrámy bude v období letních prázdnin každou sobotu zpřístupněna věž kostela sv. Hedviky (vždy od 900 do 1700).
 4. V průběhu letních prázdnin budou v kostele sv. Vojtěcha od pondělí do soboty mše svaté ráno pouze v 700 (večerní pořad bohoslužeb zůstane nezměněn).
 5. V pondělí 1. července se uskuteční na Prašivé Diecézní setkání dětí s otcem biskupem. Podrobné informace o setkání a programu, který bude zahájen v 1000, naleznete na plakátcích nebo na webových stránkách setkání. (V případě velmi nepříznivého počasí se bude konat pouze mše svatá vbazilice ve Frýdku. Informace o této případné změně místa konání bude na webu zveřejněna den před setkáním do 1800.)
 6. Příští neděli budeme slavit 13. neděli v mezidobí.

DĚTSKÝ FARNÍ DEN

Malé ohlédnutí za společně stráveným odpolednem na farní zahradě…

Zobrazit další fotky (7)

OHLÁŠKY Slavnost Nejsvětější Trojice

 1. Prožíváme slavnost Nejsvětější Trojice. Dnešní sbírka je určena na opravy konkatedrály. V kostele Nejsvětější Trojice bude dnes v obvyklém čase (v 1630) sloužena poutní mše svatá.
 2. Dnes zveme rodiny s dětmi na společné prožití nedělního odpoledne, které začne v 1430 na farní zahradě.
 3. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • ve středu (19. června)památku sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa,
  • ve čtvrtek (20. června)slavnost Těla a Krve Páně (doporučený svátek), mše svaté budou slouženy v kostele sv. Vojtěcha v 600 a v 700 ráno a večer v 1800, kdy se po mši svaté uskuteční eucharistický průvod, který v případě příznivého počasí bude zakončen svátostným požehnáním v kostele Svatého Ducha,
  • v pátek (21. června)památku sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.
 4. Charita Opava zve v pátek 21. června všechny děti i dospělé na Sluníčkové odpoledne. Akce začíná v 1400 v Jaktaři, v areálu ředitelství Charity.
 5. Příští neděli budeme slavit 12. neděli v mezidobí.

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

V neděli 2. června 2019 v kostele sv. Vojtěcha přistoupily děti při mši svaté v 10 hodin k prvnímu svatému přijímání.

Zobrazit další fotky (25)

MAŠKARNÍ PLES

Máte pocit, že si vaše děti doma neuklízí? Hádají se snad s ostatními o hračky? Ničí  je? Stále je někde povalují? Tak to se velice podobají dvěma sourozencům, se kterými si ani Pán hraček nevěděl rady. Ještě že na maškarním plese byla spousta šikovných dětí, které těm dvěma nezbedníkům ukázaly, že uklízení je vlasně hračka. A nejen to. Prokázaly, že nepatří k těm, kdo věci kolem sebe ničí, ale naopak umí vytvořit nápadité a krásné hračky.

Zobrazit další fotky (12)

Pokud jste se tedy letos na maškarní ples nevydali, vězte, že jste udělali ohromnou chybu 🙂

VÁNOČNÍ DIVADLO 2018

27. prosince bývá zvykem setkat se v konkatedrále na vánočním divadle scholky a společenství mládeže. Letos si scholka vybrala pohádku O dřevěném panáčkovi na motivy stejnojmenné pohádky Hany Pinknerové, která vypráví o tom, že každý z nás má hodnotu a je zvláštní, neboť pochází ze stejné „Řezbářovy dílny“.

Zobrazit další fotky (4)

Společenství mládeže si připravilo ukázku toho, jak by mohly vypadat události kolem Ježíšova narození dnes.

RORÁTY 2018

Letošní roráty nesou název František a jesličky. Každý všední den nás provází sv. František, který poprvé v malém italském městečku Greccio v roce 1223 oslavil Vánoce živým betlémem. A o tom, jak to všechno tenkrát bylo, nám vypráví denně krátký příběh. (Pokračování textu…)

FARNÍ VEČER 2018

V sobotu 17. listopadu nebyl jen tak obyčejný státní svátek. V kulturním domě Na Rybníčku se totiž, již počtvrté v řadě, konal Farní večer – společenský večer pro všechny farníky, kteří se rádi baví. Ačkoli to ze začátku vypadalo, že účast nebude tak hojná jako v minulých letech, sál kulturního domu se postupně zaplnil a příjemný večer mohl začít. Program zahájila velice poutavá scénka odehrávající se v budoucnosti – a to v roce 2058 v domově důchodců pro kněze, kde se na jednom pokoji sešli náš bývalý kaplan o. Aleš s naším současným kaplanem o. Jiřím, a spolu se snažili vzpomínat na staré dobré časy. Z jejich rolí je posléze vysvobodil sám otec děkan, který je vrátil zpět do současnosti a udělal s o. Alešem i o. Jiřím krátké interview, ve kterém je mimo jiné donutil zcela dobrovolně přiznat, že farnost Panny Marie v Opavě je prakticky nejlepší na světě.

Zobrazit další fotky (6)

Příjemným zpestřením večera bylo krátké gymnastické představení v podání sester Elišky a Nikolky Ondráčkových a dále taneční vystoupení manželů Marušky a Pavla Dvouletých a jejich zábavná lekce tance po vzoru Stardance, při které se dobrovolníci mohli naučit nové krokové variace polky. Moderátorky Terka Krejčí a Terka Lukašáková opět vystoupily s legendárním pořadem „Zvěstuj to“ a také zábavným způsobem uvedly tombolu, ze které jsme si kromě různorodých cen odnesli také spoustu poznatků a zajímavostí ze života farnosti. Mezi jednotlivými body programu byl čas vyplněn hudbou všeho druhu nejen k poslechu, ale hlavně k tanci, a pro občerstvení těla byla připravena bohatá večeře formou švédského stolu, kde si každý mohl vybrat podle svého gusta.
Byl to velice příjemně strávený večer a všem, kteří se na jeho organizaci podíleli, patří velké poděkování!
Klára Nováková
článek převzat z farního zpravodaje Cesta

MINISTRANTI NA JEŽNÍKU

Ministranti o podzimních prázdninách nelenili a vydali s o. Jiřím směr Krnov na rozhlednu Ježník.

Zobrazit další fotky (11)

KONCERT SCHOL 2018

Koncert schol je příležitostí, kdy se mohou scholy setkat a vzájemně se povzbudit. Toto setkání se stalo již tradicí. V následujícím testu si můžete prověřit znalosti o této akci.

Kvíz na téma Koncert schol

Zobrazit další fotky (2)

Pozn. Děkujeme organizátorům za výborně připravenou akci a rodičům dětí ze scholky za úžasnou vstřícnost a poctivost při přípravách na vystoupení.