OHLÁŠKY 28. neděle v mezidobí

 1. Slavíme 28. neděli v mezidobí.
 2. V kostele sv. Hedviky bude v neděli 15. října v 1000 poutní mše svatá ze Slavnosti svaté Hedviky. V tento den nebude mše svatá v konkatedrále v 1000 a v kostele Nejsvětější Trojice v 1630.
 3. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v pondělí (16. října)slavnost sv. Hedviky, patronky ostravsko-opavské diecéze, tento den budou ranní mše v 600 a v 700 slouženy namísto v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v kostele sv. Hedviky,
  • v úterý (17. října)památku sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka,
  • ve středu (18. října)svátek sv. Lukáše, evangelisty.
 4. Klub svaté Anežky (dobrovolné sdružení Charity Opava) zve na přednášku P. Vladimíra Ziffera (faráře v Ostravě–Pustkovci) na téma Brána do pravého domova. Přednáška se uskuteční v úterý 17. října v 1600 v prvním poschodí pastoračního střediska minoritského kláštera v Opavě.
 5. Děti i dospělí jsou zváni na další Tvoření pro misie, které se uskuteční v sobotu 21. října v učebně kostela sv. Vojtěcha od 1430 do 1800. Kromě tvoření můžete misie podpořit upečením misijního koláče (v tomto případě se pod pojmem „koláč“ myslí také buchta, závin, muffin či jiné dobroty). Upečené misijní „koláče“ prosím přineste v sobotu 21. října mezi 8. a 12. hodinou na faru (Almužnická 2). Výrobky z tvoření a misijní „koláče“ se budou prodávat na misijní neděli 22. října po mších svatých u hlavního vchodu konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie. Výtěžek bude použit na světové misie.
 6. V sobotu 21. října zveme na Modlitbu se zpěvy Taizé, která začne v 1900 v kostele svatého Vojtěcha.
 7. Karmelitánské knihkupectví zve v pondělí 23. října od 1745 do kostela sv. Vojtěcha na přednášku sestry Veroniky Barátové na téma Hledání Boží vůle. Po přednášce jsou všichni posluchači zváni do Karmelitánského knihkupectví, kde bude možné zakoupit si duchovní literaturu a také ochutnat mešní víno a klášterní produkty.
 8. V sobotu 18. listopadu se uskuteční v kulturním domě Na Rybníčku od 1900 Farní večer. Zakoupit vstupenku (popř. rezervovat stůl) si můžete na faře při konkatedrále.
 9. Příští neděli budeme prožívat 29. neděli v mezidobí, je to zároveň Den modliteb za misie, kdy proběhne sbírka na světové misie.

KONCERT SCHOL V LITULTOVICÍCH

První říjnovou neděli jsme se s dětmi ze scholky vydali do kostela sv. Bartoloměje v Litultovicích podpořit scholu na koncert schol, kde kromě nás vystoupily další scholy z opavského děkanátu – ze Slavkova, Stěbořic, Neplachovic, z Litultovic a z Velkých Hoštic.

A vzpomínka na minulý ročník…

(Pokračování textu…)

JAK HONZA K ROZUMU PŘIŠEL tábor 2017

Honza se moc nelišil od jiných lidí – rád si pospal, polenošil, dal si dobrou maminčinu stravu… Všeho ale moc škodí; takže když takový Honza není po ruce ve chvíli, kdy jej člověk potřebuje, nebo celý den jenom lenoší a nic kloudného nevymyslí, sní toho tolik, že máma nestíhá vařit… to pak už nezbývá nic jiného, než ho poslat do světa. A aby se Honza v tom světě náhodou neztratil, vydali jsme se na cestu společně s ním.

Zobrazit další fotky (8)

(Pokračování textu…)

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU VE SCHOLCE

Děti ze scholky ve čtvrtek 22. června ukončily pravidelná setkání v tomto školním roce. A protože se celý rok snažily, byly po zásluze odměněny 🙂

Zobrazit další fotky (20)

FARNÍ DĚTSKÉ ODPOLEDNE

Jaké závěry bychom mohli z letošního společného prožitého odpoledne na farní zahradě vyvodit?
Není jich vůbec málo 🙂

 • Přestože by se většina z nás zdráhala místo, kde se odpoledne odehrálo, nazvat „farní zahradou“, vězte, že lidí se tam vleze dost.
 • Děti umí své rodiče rozesmát i ve chvílích, kdy se dospělý urputně snaží být vážný, až zamračený. Jako třešnička na dortu pro nás může být i fakt, že toto tvrzení platí i ve vztahu farář – farní vikář 🙂
 • Rodiče si se svými dětmi umí hrát a nesedět jenom tiše v koutě.
 • Děti mají ke svým rodičům dostatek důvěry, neboť jsou ochotné si zavázat oči, chodit ve tmě v chumlu svých vrstevníků a hledat své rodiče v směsici nejrůznějších hluků a zvuků, a to pouze na základě urputného volání svých maminek.
 • Vždycky se najde ochotný tatínek, který nám připraví pořádně propečené špekáčky.
 • Dětem nechybí soutěživý duch.
 • Bonbónky se hodí vždycky a mohou se jíst kdykoliv a v jakémkoliv množství, i když si rodič myslí něco jiného.
 • Nejlepší a nejchutnější drink si uděláte z minerálky s příchutí citrónu a hroznového vína.
 • Nejlepší balónky jsou ty, které napustíte vodou.
 • Nejlepšího kafe se dočkáte z rukou otce děkana.
 • I přestože nás nejrůznější apky (tzn. aplikace předpovídající počasí) držely v napětí téměř do poslední chvíle, nakonec odpoledne dostalo zelenou z nejvyšších míst 🙂

Zobrazit další fotky (40)

Zájemci, kteří by si chtěli prohlédnout více fotek a stáhnout si je v původní velikosti, nám prosím napište na farní email: rkf.opavapmaria@doo.cz, zašleme vám odkaz 🙂

MINISTRANTSKÝ VÝLET

První dojem z počasí sobotního rána 3. června nebyl nikterak příznivý, ale nakonec se ukázalo, že Všechno zlé k něčemu dobré – ministranti museli sice narychlo měnit plány výletu, ve výsledku však stihli vše, co si původně usmyslili, a navíc svůj program obohatili. A co vlastně dělali?
Začali v Olomouci prohlídkou veteránů, pokračovali opékáním na faře v Dobešově a výlet završili v Heiparku v Tošovicích.

Zobrazit další fotky (25)

Zájemci, kteří by si chtěli prohlédnout více fotek a stáhnout si je v původní velikosti, nám prosím napište na farní email: rkf.opavapmaria@doo.cz, zašleme vám odkaz 🙂

PŘIJETÍ NOVÝCH MINISTRANTŮ

V neděli 21. května do ministrantských řad přibyli další dva kluci, kteří se během školního roku poctivě připravovali na chvíli, kdy budou moct plnit ministrantskou službu.

Zobrazit další fotky (4)

KŘÍŽOVÁ CESTA ULICEMI OPAVY

V sobotu před Květnou nedělí se konala pravidelná křížová cesta ulicemi Opavy, která začala v kostele sv. Vojtěcha hudebním pásmem, tentokráte inspirovaným bolestnými okamžiky Mariina života.

Zobrazit další fotky (3)

 

OpaCUP 2017

11. března 2017 se v Hradci nad Moravicí konal další ročník volejbalového turnaje děkanátu. Pro společenství mládeže to byla premiéra, která nám ukázala, že naši mladí mají pevné nervy a nějaká ta prohra je nepoloží na kolena 🙂 Turnaj zakončili nejlépe, jak mohli – vítězným setem.

Zobrazit další fotky (42)

JARNÍ PRÁZDNINY V BLAHUTOVICÍCH

Kdyby se o tom, co společenství mládeže prožilo o letošních jarních prázdninách v Blahutovicích, psalo v bulváru, setkali byste se s titulky jako:

 1. Čtyři dny v zimě a bez signálu v domě
 2. Mladí na nucených vycházkách po okolí
 3. Mladiství propadli hazardním hrám
 4. Výstavba železnice si vyžádala několik vykolejených vlaků
 5. Zapadli po kolena v blátě
 6. Umírali hladem celé čtyři dny
 7. Válka tajných agentů v plném proudu
 8. Divoký západ se vrací
 9. Nikdo mi tu nerozumí!
 10. „Nezasloužíš si ani tu postel!“ šikanuje muž nevinné dítě

Zobrazit další fotky (63)

Seriózní tisk by pak vše musel uvést na pravou míru: (Pokračování textu…)