OHLÁŠKY 33. neděle v mezidobí

 1. Slavíme 33. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka je určena na podporu biblického díla.
 2. Jaktařská schola zve na Téměř adventní koncert, který se uskuteční 18. listopadu v 1500 v kostele v Opavě-Jaktaři.
 3. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • ve středu (21. listopadu)památku Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě,
  • ve čtvrtek (22. listopadu)památku sv. Cecílie, panny a mučednice,
  • v sobotu (24. listopadu)památku sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků.
 4. Klub svaté Anežky (dobrovolné sdružení Charity Opava) zve:
  • na přednášku P. Jana Koblížka (pedagoga CMTF UP v Olomouci) na téma Je politická moc dána z vůle Boží, anebo z vůle lidské?, přednáška se uskuteční v úterý 20. listopadu v 1600 v pastoračním středisku minoritského kláštera,
  • na duchovní obnovu, která se uskuteční v budově církevní konzervatoře 1. prosince 2018, obnovu na téma Současná rodina a křesťanský ideál povede P. Petr Šustáček (farář z Kozmic).
 5. V sobotu 24. listopadu zveme na modlitbu se zpěvy Taizé, která začne v 1900 v kostele svatého Vojtěcha.
 6. Animátoři opavského děkanátu zvou na děkanátní setkání mládeže, které se uskuteční 23. a 24. listopadu ve Stěbořicích. Podrobnější informace o programu a registraci naleznete na webových stránkách mládeže opavského děkanátu.
 7. Příští neděli budeme prožívat Slavnost Ježíše Krista Krále (závěr církevního roku). Po mši svaté v 1000 bude v konkatedrále Nanebevzetí PM vystavena Nejsvětější svátost k adoraci, která bude zakončena svátostným požehnáním v 1500. Rozpis k adoraci, do něhož se můžete zapisovat, naleznete v sakristii konkatedrály Nanebevzetí PM.

OHLÁŠKY 32. neděle v mezidobí

 1. Slavíme 32. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka je určena na opravy konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie.
 2. V kapli svaté Anny si můžete koupit kalendáře Centra pro rodinu (cena 200 Kč, koupí kalendáře podpoříte činnost Centra pro rodinu a sociální péči, které nabízí pomoc rodinám v tíživých situacích)misijní kalendáře (darem 150 Kč pomůžete dětem v misiích z největší bídy, darem 300 Kč dětem umožníte vzdělání).
 3. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v pondělí (12. listopadu)památku sv. Josafata, biskupa a mučedníka,
  • v úterý (13. listopadu)památku sv. Anežky České, panny,
  • v sobotu (17. listopadu)památku sv. Alžběty Uherské, řeholnice.
 4. V sobotu 17. listopadu se v 1500 koná na německém vojenském hřbitově v Opavě vzpomínková pobožnost za oběti válek a násilí (sraz u vstupní brány hřbitova), v 1630 pak bude sloužena v kapli sv. Anny mše svatá v německém jazyce.
 5. V sobotu 17. listopadu se uskuteční v kulturním domě Na Rybníčku od 1900 Farní večer. Zakoupit vstupenku (popř. rezervovat stůl) si můžete na faře při konkatedrále.
 6. Jaktařská schola zve na Téměř adventní koncert, který se uskuteční v neděli 18. listopadu v 1500 v kostele v Opavě-Jaktaři.
 7. Klub svaté Anežky (dobrovolné sdružení Charity Opava) zve:
  • na přednášku P. Jana Koblížka (pedagoga CMTF UP v Olomouci) na téma Je politická moc dána z vůle Boží, anebo z vůle lidské?. Přednáška se uskuteční v úterý 20. listopadu v 1600 v pastoračním středisku minoritského kláštera,
  • na duchovní obnovu, která se uskuteční v budově církevní konzervatoře 1. prosince 2018. Obnovu na téma Současná rodina a křesťanský ideál povede P. Petr Šustáček (farář z Kozmic).
 8. Příští neděli budeme prožívat 33. neděli v mezidobí. Proběhne sbírka na podporu biblického díla.

MINISTRANTI NA JEŽNÍKU

Ministranti o podzimních prázdninách nelenili a vydali s o. Jiřím směr Krnov na rozhlednu Ježník.

Zobrazit další fotky (11)

OHLÁŠKY 31. neděle v mezidobí

 1. Slavíme 31. neděli v mezidobí. Dušičkové pobožnosti se budou konat v neděli 4. listopadu v 1500 na Městském hřbitově v Opavě a na hřbitově v Oticích. Do 8. listopadu lze získat plnomocné odpustky, navštíví-li věřící hřbitov, pomodlí se za zemřelé a splní tři obvyklé podmínky (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce).
 2. Vyšlo nové číslo farního zpravodaje Cesta.
 3. V kapli svaté Anny si můžete koupit kalendáře Centra pro rodinu (cena 200 Kč, koupí kalendáře podpoříte činnost Centra pro rodinu a sociální péči, které nabízí pomoc rodinám v tíživých situacích)misijní kalendáře (darem 150 Kč pomůžete dětem v misiích z největší bídy, darem 300 Kč dětem umožníte vzdělání)
 4. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v pátek (9. listopadu)svátek Posvěcení lateránské baziliky,
  • v sobotu (10. listopadu)památku sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve.
 5. Od čtvrtka 8. listopadu budou opět adorace v kapli sv. Anny.
 6. V sobotu 17. listopadu se uskuteční v kulturním domě Na Rybníčku od 1900 Farní večer. Zakoupit vstupenku (popř. rezervovat stůl) si můžete na faře při konkatedrále.
 7. Ode dneška můžete v konkatedrále zhlédnout výstavu na počest kardinála Josefa Berana nazvanou Milovat dobro, odporovat zlu. Výstava je zapůjčena Ústavem pro studium totalitních režimů a v konkatedrále bude ke zhlédnutí do konce ledna 2019.
 8. Příští neděli budeme prožívat 32. neděli v mezidobí. Proběhne sbírka na opravy konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie.

KONCERT SCHOL 2018

Koncert schol je příležitostí, kdy se mohou scholy setkat a vzájemně se povzbudit. Toto setkání se stalo již tradicí. V následujícím testu si můžete prověřit znalosti o této akci.

Koncert schol se tento rok konal:
Je určen pro scholy:
Koná se pravidelně:
Koncert schol organizuje:
Každá schola si vždy připraví:
Schola/scholka z naší farnosti se účastnila koncertu schol:
Letošního setkání se účastnilo celkem:
Úvodní slovo pronesl letos:
Děti ze scholky letos během vystoupení:
Bohaté pohoštění a výborné perníčky jsou určeny:

Pozn. Děkujeme organizátorům za výborně připravenou akci a rodičům dětí ze scholky za úžasnou vstřícnost a poctivost při přípravách na vystoupení.

JAK SE STÁT DRAKOBIJCEM aneb tábor 2018

Kdo si myslí, že boj se sedmihlavým drakem je jenom v pohádkách, tak se ukrutně mýlí. My jsme se na táboře letos totiž přesvědčili o tom, že boj s drakem je každodenní realitou. Záleží však pouze na nás, jestli se rozhodnem s drakem bojovat (i když občas nějaký ten boj prohrajeme), nebo necháme dračí hlavy, aby zcela ovládly náš život. Každý z nás na táboře se rozhodl pro nelehkou první cestu. Výcvikem, jak se stát pravým drakobijcem, nás provázel moudrý poutník, který nás svými radami naučil rozpoznávat útoky jednotlivých dračích hlav.

Zobrazit další fotky (27)

A jestli ještě někdo pochybuje o tom, že sedmihlavý drak existuje, prozradíme vám, jak se jednotlivé hlavy jmenují: lenost, nestřídmost, lakomství, závist, hněv, smilstvo a pýcha.

Teď už vám je jasné, že boj s drakem zažívá každý z nás. Přejeme vám, ať v sobě máte stejnou touhu jako my – stát se správným drakobijcem, který boj s drakem nevzdává (i když občas nějaký ten boj prohraje), protože při nás stojí trpělivý poutník, který nám dává dostatečnou výzbroj, abychom v boji s drakem neustávali.

DĚTSKÝ FARNÍ DEN

Co jsme na letošním dětském odpoledni určitě nepostrádali? Zábavu, zápal do hry, spoustu dobrot, lahodné špekáčky a hlavně neposedné počasí. Ale ani uplakané počasí nám dobrou náladu neodplavilo a žádný, kdo navzdory dešti přišel, jistě nelitoval.

Zobrazit další fotky (10)

VÝLET PRVOKOMUNIKANTŮ

Děti, které v naší farnosti letos přistoupily k prvnímu svatému přijímání, se v sobotu 9. června vydaly se svými rodiči a sourozenci na celodenní výlet směr ZOO Lešná. Dříve, než vstoupili do světa jednotlivých kontinentů zlínské ZOO, zastavili se v poutním kostele ve Štípě, kde v bohoslužbě slova poděkovali za nevyčerpatelný poklad, z něhož mohou od neděle čerpat i oni.

Zobrazit další fotky (15)

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

V neděli 3. června přistoupilo v naší farnosti k prvnímu svatému přijímání celkem 19 dětí. V sobotu se děti na slavnost připravily nejen po stránce organizační, ale hlavně očistily dům svého srdce od nánosu hříchu.

Zobrazit další fotky (13)

MINISTRANTSKÝ DEN

V úterý 1. května se po třech letech v olomouckém kněžském semináři sjelo přes čtyři sta ministrantů z ostravsko-opavské diecéze, kterým bohoslovci a dobrovolníci připravili pestrý den. Program zahájila mše svatá v kostele sv. Michala, kterou celebroval pomocný biskup Martin David. Ten ve své promluvě připomněl Ježíšovu výzvu k evangelizaci „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium“, která se stala mottem celého ministrantského dne.

Zobrazit další fotky (2)

Po mši svaté následovala velká hra po Olomouci, při níž museli ministranti zapojit svůj rozum, fyzické síly a osvědčit vzájemnou spolupráci. Ukončení ministrantského dne s vyhlášením výsledků velké hry proběhlo po třetí hodině na seminárním dvoře za účasti otce biskupa Martina.

Další fotky viz fotogalerie http://ministranti.doo.cz/