OHLÁŠKY 29. neděle v mezidobí

 1. Slavíme 29. neděli v mezidobí (Den modliteb za misie). Dnešní sbírka je určena na světové misie, které můžete podpořit také koupí misijního koláče nebo některého z výrobků misijního tvoření (prodej se uskuteční před kostelem sv. Vojtěcha).
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v úterý (22. října)památku sv. Jana Pavla II., papeže.
 3. Klub svaté Anežky (dobrovolné sdružení Charity Opava) zve na přednášku o. Petra Smolka na téma „Boží lid a (ne)klerikalismus“, která se uskuteční v úterý 22. října v 1600 v pastoračním středisku minoritského kláštera.
 4. V sobotu 26. října zveme na Modlitbu se zpěvy Taizé, která začne v 1900 v kostele svatého Vojtěcha.
 5. V sobotu 23. listopadu se uskuteční v kulturním domě Na Rybníčku od 1900 Farní večer. Zakoupit vstupenku (popř. rezervovat stůl) si můžete na faře při konkatedrále.
 6. Ze soboty 26. října na neděli 27. října dochází ke změně letního času na zimní (ručičky hodin si posuneme o hodinu zpátky, tedy z 300 na 200).
 7. Příští neděli budeme prožívat 30. neděli v mezidobí.

OHLÁŠKY 28. neděle v mezidobí

 1. Prožíváme 28. neděli v mezidobí.
 2. Dnes nebude sloužena mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice v 1630 (nedělní mše v 1000 bude sloužena v kostele sv. Hedviky).
 3. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v úterý (15. října)památku sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve,
  • ve středu (16. října)slavnost sv. Hedviky, patronky ostravsko-opavské diecéze, tento den nebudou ranní mše v 600 a v 700 slouženy v kostele sv. Vojtěcha, ale v kostele sv. Hedviky,
  • ve čtvrtek (17. října)památku sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka,
  • v pátek (18. října)svátek sv. Lukáše, evangelisty.
 4. Zájemci, kteří chtějí podpořit misie, mohou upéct misijní „koláč“. Upečené misijní „koláče“ prosím přineste v sobotu 19. října mezi 14. a 16. hodinou na faru (Almužnická 2). Misijní „koláče“ a výrobky z tvoření se budou prodávat na misijní neděli 20. října po mších svatých u vchodu kostela sv. Vojtěcha. Výtěžek bude použit na světové misie.
 5. Klub svaté Anežky (dobrovolné sdružení Charity Opava) zve na přednášku o. Petra Smolka na téma „Boží lid a (ne)klerikalismus“, která se uskuteční v úterý 22. října v 1600 v pastoračním středisku minoritského kláštera.
 6. Příští neděli budeme prožívat 29. neděli v mezidobí, je to zároveň Den modliteb za misie, kdy proběhne sbírka na světové misie.

OHLÁŠKY 27. neděle v mezidobí

 1. Prožíváme 27. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka je určena na opravy konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie.
 2. Vyšlo nové číslo farního zpravodaje Cesta. Letos Cesta slaví 25 let své existence. V pátek 11. října proto bude v 1800 sloužena v kostele sv. Vojtěcha mše svatá na po­děkování za 25 let trvání farního zpravodaje s prosbou o Boží požehnání pro další práci. Přede mší svatou v 1715 bude modlitba růžence, kterou povede redakční rada zpravodaje.
 3. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v pondělí (7. října)památku Panny Marie Růžencové,
  • v pátek (11. října)památku sv. Jana XXIII., papeže.
 4. Děti i dospělí jsou zváni na Tvoření pro misie, které se uskuteční v sobotu 12. října v učebně kostela sv. Vojtěcha od 1430 do 1730. Kromě tvoření můžete misie podpořit upečením misijního „kolá­če“ (v tomto případě se pod pojmem „koláč“ myslí také buchta, závin, muffin či jiné dobroty). Prosíme ty, kdo budou ochotni zapojit se do pečení, aby se v sakristii sv. Vojtěcha zapsali na seznam. Upečené misijní „koláče“ prosím přineste v sobotu před Misijní nedělí 19. října mezi 14. a 16. hodinou na faru (Almužnická 2). Výrobky z tvoření a misijní „koláče“ se budou prodávat na misijní neděli 20. října po mších svatých u vchodu kostela sv. Vojtěcha. Výtěžek bude použit na světové misie.
 5. Karmelitánské nakladatelství zve na přednášky o. Stanislava Přibyla na téma Karlův most v souvislostech víry a ducha. Uskuteční se celkem na třech místech. V úterý 15. října si můžete povídání o Karlově mostě poslechnout od 1600 ve farním sále v Kravařích a hned od 1800 v opavské aule Slezské univerzity. O den později ve středu 16. října pak stejná akce proběhne v Ostravě v sále na faře u katedrály od 1500.
 6. Příští neděli budeme prožívat 28. neděli v mezidobí. V kostele sv. Hedviky bude v 1000 poutní mše svatá ze slavnosti sv. Hedviky. V tento den proto nebude mše svatá v kostele sv. Vojtěcha v 1000 ani v kostele Nejsvětější Trojice v 1630.

U nás v Kocourkově aneb FARNÍ TÁBOR 2019

Na začátku srpna přijala kocourkovská městská rada do svých řad nové občany, kteří měli pomoci město odvrátit od zkázy.

Zobrazit další fotky (21)

Kocourkovští obyvatelé byli odjakživa široko daleko proslulí svou moudrostí, byli zváni do dalekých krajů, aby rozdávali své moudré rady. V městečku tak zůstaly jen ženy a děti, které všechnu práci zastat nemohly. A tak Kocourkov začal chátrat. Jak tedy zařídit, aby už nemuseli Kocourkovští sloužit cizím pánům?

Lékem se staly hloupé a bláznivé rady. Kocourkovští se rozloučili s rozumem a nastolili vládu hlouposti, aby je cizí knížata a hrabata ze svých služeb propustila.

TÁBOR 2019

Daleko, tak daleko, kde oko nedohlédne, leží malé císařství a v něm ještě menší město zvané Kocourkov. Je to město jako každé jiné – lidé tam ráno vstávají, přes den pracují, večer se baví a v noci spí. Přesto se ale v něčem od ostatních liší. Kocourkovští jsou totiž obdařeni jasným rozumem a hlubokou moudrostí. Kocourkovští proto žijí v úctě a váženosti. Knížata a hrabata za nimi posílají své posli a žádají je o rady. Mnozí kocourkovští občané jsou povoláváni k panským dvorům jako poradci.

My, kocourkovští radní,  chceme do svých řad přijmout nové občany, kteří oplývají rozumem, srší vtipem a dobrými nápady. Abychom zabránili dostat se komukoli na počkání do tohoto města, žadatel musí řádně vyplnit potřebný formulář (viz níže). Kocourkovská rada následně rozhodne o udělení občanství, či o jeho zamítnutí (podle Zákona č. 10/2019 Sb. o přijímání nových občanů).

Vyplněnou žádost prosím odevzdejte do neděle 28. července na kocourkovskou pobočku (Farní úřad, Almužnická 2, 746 01 Opava).

DĚTSKÝ FARNÍ DEN

Malé ohlédnutí za společně stráveným odpolednem na farní zahradě…

Zobrazit další fotky (7)

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

V neděli 2. června 2019 v kostele sv. Vojtěcha přistoupily děti při mši svaté v 10 hodin k prvnímu svatému přijímání.

Zobrazit další fotky (25)

MAŠKARNÍ PLES

Máte pocit, že si vaše děti doma neuklízí? Hádají se snad s ostatními o hračky? Ničí  je? Stále je někde povalují? Tak to se velice podobají dvěma sourozencům, se kterými si ani Pán hraček nevěděl rady. Ještě že na maškarním plese byla spousta šikovných dětí, které těm dvěma nezbedníkům ukázaly, že uklízení je vlasně hračka. A nejen to. Prokázaly, že nepatří k těm, kdo věci kolem sebe ničí, ale naopak umí vytvořit nápadité a krásné hračky.

Zobrazit další fotky (12)

Pokud jste se tedy letos na maškarní ples nevydali, vězte, že jste udělali ohromnou chybu 🙂

VÁNOČNÍ DIVADLO 2018

27. prosince bývá zvykem setkat se v konkatedrále na vánočním divadle scholky a společenství mládeže. Letos si scholka vybrala pohádku O dřevěném panáčkovi na motivy stejnojmenné pohádky Hany Pinknerové, která vypráví o tom, že každý z nás má hodnotu a je zvláštní, neboť pochází ze stejné „Řezbářovy dílny“.

Zobrazit další fotky (4)

Společenství mládeže si připravilo ukázku toho, jak by mohly vypadat události kolem Ježíšova narození dnes.

RORÁTY 2018

Letošní roráty nesou název František a jesličky. Každý všední den nás provází sv. František, který poprvé v malém italském městečku Greccio v roce 1223 oslavil Vánoce živým betlémem. A o tom, jak to všechno tenkrát bylo, nám vypráví denně krátký příběh. (Pokračování textu…)