OHLÁŠKY 12. neděle v mezidobí

 1. Prožíváme 12. neděli v mezidobí.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • ve středu (28. června) – památku sv. Ireneje, biskupa a mučedníka,
  • ve čtvrtek (29. června) – slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, mše svaté budou slouženy pouze v konkatedrále v 600 a v 700, v kostele sv. Vojtěcha mše nebude.
 3. V průběhu letních prázdnin nebudou čtvrteční adorace v kapli sv. Anny konkatedrály Nanebevzetí PM ani společenství, která se během školního roku schází na faře, a mše svaté budou v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie ve všední dny a v soboty pouze v 700 (mše svaté v 600 slouženy nebudou).
 4. V sobotu 1. července se uskuteční na Prašivé Diecézní setkání dětí s otcem biskupem. Podrobné informace o setkání a programu, který bude zahájen v 1000, naleznete na plakátcích.
  (V případě velmi nepříznivého počasí se bude konat pouze mše svatá v bazilice ve Frýdku. Informace o této případné změně místa konání bude na webu zveřejněna den před setkáním do 1800.)
 5. Příští neděli budeme prožívat 13. neděli v mezidobí.

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU VE SCHOLCE

Děti ze scholky ve čtvrtek 22. června ukončily pravidelná setkání v tomto školním roce. A protože se celý rok snažily, byly po zásluze odměněny 🙂

Zobrazit další fotky (23)

FARNÍ DĚTSKÉ ODPOLEDNE

Jaké závěry bychom mohli z letošního společného prožitého odpoledne na farní zahradě vyvodit?
Není jich vůbec málo 🙂

 • Přestože by se většina z nás zdráhala místo, kde se odpoledne odehrálo, nazvat „farní zahradou“, vězte, že lidí se tam vleze dost.
 • Děti umí své rodiče rozesmát i ve chvílích, kdy se dospělý urputně snaží být vážný, až zamračený. Jako třešnička na dortu pro nás může být i fakt, že toto tvrzení platí i ve vztahu farář – farní vikář 🙂
 • Rodiče si se svými dětmi umí hrát a nesedět jenom tiše v koutě.
 • Děti mají ke svým rodičům dostatek důvěry, neboť jsou ochotné si zavázat oči, chodit ve tmě v chumlu svých vrstevníků a hledat své rodiče v směsici nejrůznějších hluků a zvuků, a to pouze na základě urputného volání svých maminek.
 • Vždycky se najde ochotný tatínek, který nám připraví pořádně propečené špekáčky.
 • Dětem nechybí soutěživý duch.
 • Bonbónky se hodí vždycky a mohou se jíst kdykoliv a v jakémkoliv množství, i když si rodič myslí něco jiného.
 • Nejlepší a nejchutnější drink si uděláte z minerálky s příchutí citrónu a hroznového vína.
 • Nejlepší balónky jsou ty, které napustíte vodou.
 • Nejlepšího kafe se dočkáte z rukou otce děkana.
 • I přestože nás nejrůznější apky (tzn. aplikace předpovídající počasí) držely v napětí téměř do poslední chvíle, nakonec odpoledne dostalo zelenou z nejvyšších míst 🙂

Zobrazit další fotky (40)

Zájemci, kteří by si chtěli prohlédnout více fotek a stáhnout si je v původní velikosti, nám prosím napište na farní email: rkf.opavapmaria@doo.cz, zašleme vám odkaz 🙂

MINISTRANTSKÝ VÝLET

První dojem z počasí sobotního rána 3. června nebyl nikterak příznivý, ale nakonec se ukázalo, že Všechno zlé k něčemu dobré – ministranti museli sice narychlo měnit plány výletu, ve výsledku však stihli vše, co si původně usmyslili, a navíc svůj program obohatili. A co vlastně dělali?
Začali v Olomouci prohlídkou veteránů, pokračovali opékáním na faře v Dobešově a výlet završili v Heiparku v Tošovicích.

Zobrazit další fotky (25)

Zájemci, kteří by si chtěli prohlédnout více fotek a stáhnout si je v původní velikosti, nám prosím napište na farní email: rkf.opavapmaria@doo.cz, zašleme vám odkaz 🙂

OHLÁŠKY 11. neděle v mezidobí

 1. Prožíváme 11. neděli v mezidobí.
 2. V neděli 18. června zveme rodiny s dětmi na společné prožití nedělního odpoledne, které začne v 1430 na farní zahradě (za nepříznivého počasí se farní odpoledne uskuteční v učebně kostela sv. Vojtěcha).
 3. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v pondělí (19. června) – památku sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa,
  • ve středu (21. června) – památku sv. Aloise Gonzagy, řeholníka,
  • v pátek (23. června) – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,
  • v sobotu (24. června) – slavnost Narození sv. Jana Křtitele.
 4. Charita Opava zve v pátek 23. června všechny děti i dospělé na Sluníčkové odpoledne, které se letos ponese v duchu známých pohádek. Akce začíná v 1400 v Jaktaři, v areálu ředitelství Charity.
 5. V sobotu 23. června bude v kapli sv. Anny konkatedrály Nanebevzetí PM sloužena v 1630 mše svatá v německém jazyce.
 6. Za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. Obracíme se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na stránkách setkání.
 7. Příští neděli budeme prožívat 12. neděli v mezidobí, při mši svaté v 830 poděkujeme za uplynulý školní rok.

PŘIJETÍ NOVÝCH MINISTRANTŮ

V neděli 21. května do ministrantských řad přibyli další dva kluci, kteří se během školního roku poctivě připravovali na chvíli, kdy budou moct plnit ministrantskou službu.

Zobrazit další fotky (4)

KŘÍŽOVÁ CESTA ULICEMI OPAVY

V sobotu před Květnou nedělí se konala pravidelná křížová cesta ulicemi Opavy, která začala v kostele sv. Vojtěcha hudebním pásmem, tentokráte inspirovaným bolestnými okamžiky Mariina života.

Zobrazit další fotky (3)

 

OpaCUP 2017

11. března 2017 se v Hradci nad Moravicí konal další ročník volejbalového turnaje děkanátu. Pro společenství mládeže to byla premiéra, která nám ukázala, že naši mladí mají pevné nervy a nějaká ta prohra je nepoloží na kolena 🙂 Turnaj zakončili nejlépe, jak mohli – vítězným setem.

Zobrazit další fotky (42)

JARNÍ PRÁZDNINY V BLAHUTOVICÍCH

Kdyby se o tom, co společenství mládeže prožilo o letošních jarních prázdninách v Blahutovicích, psalo v bulváru, setkali byste se s titulky jako:

 1. Čtyři dny v zimě a bez signálu v domě
 2. Mladí na nucených vycházkách po okolí
 3. Mladiství propadli hazardním hrám
 4. Výstavba železnice si vyžádala několik vykolejených vlaků
 5. Zapadli po kolena v blátě
 6. Umírali hladem celé čtyři dny
 7. Válka tajných agentů v plném proudu
 8. Divoký západ se vrací
 9. Nikdo mi tu nerozumí!
 10. „Nezasloužíš si ani tu postel!“ šikanuje muž nevinné dítě

Zobrazit další fotky (63)

Seriózní tisk by pak vše musel uvést na pravou míru: (Pokračování textu…)

TRAMPOTY PANA FIDLIBRNKY

Na začátku února přišel opět čas na další farní maškarní ples. Tentokrát jsme s dětmi pomáhali panu Fidlibrnkovi – dirigentovi, a hlavně vynikajícímu skladateli – který složil své životní dílo Kouzelnou skladbu, jež otvírá vše, co je zavřené. Ale protože už ani noty neposlouchají svého skladatele, museli jsme všichni spojit síly a nezbedné noty zase posbírat a vrátit je na správné místo. Pak už jen stačilo pod odborným vedením pana Fidlibrnky Kouzelnou skladbu správně zahrát a poté najít to, co se nám díky Kouzelné skladbě otevřelo a nabídlo všem dětem sladkou odměnu.

Zobrazit další fotky (19)

Účastníci maškarního plesu, kteří by měli zájem prohlédnout si více fotek, popř. si je stáhnout v původní kvalitě, napište nám na farní mail: rkf.opavapmaria@doo.cz (zašleme vám odkaz na fotky).