OHLÁŠKY 11. neděle v mezidobí

 1. Prožíváme 11. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka je určena na TV Noe.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v úterý (19. června)památku sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa,
  • ve čtvrtek (21. června)památku sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.
 3. Charita Opava zve v pátek 22. června všechny děti i dospělé na Sluníčkové odpoledne. Akce začíná v 1400 v Jaktaři, v areálu ředitelství Charity.
 4. V sobotu 23. června udělí pomocný biskup Mons. Martin David v konkatedrále Nanebevzetí PM při mši svaté v 930 třem kandidátům jáhenské svěcení.
  • Jiří Klos (farnost Panny Marie Královny, Ostrava-Mariánské Hory),
  • Lukáš Mocek (farnost Nanebevzetí Panny Marie Ostrava-Třebovice),
  • Vojtěch Žvak (farnost sv. Vavřince, Těrlicko).
 5. V sobotu 23. června zveme na Modlitbu se zpěvy Taizé, která se uskuteční v kostele sv. Vojtěcha v 1900.
 6. V neděli 24. června zveme rodiny s dětmi na společné prožití nedělního odpoledne, které začne v 1430 na farní zahradě.
 7. Příští neděli budeme prožívat slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

VÝLET PRVOKOMUNIKANTŮ

Děti, které v naší farnosti letos přistoupily k prvnímu svatému přijímání, se v sobotu 9. června vydaly se svými rodiči a sourozenci na celodenní výlet směr ZOO Lešná. Dříve, než vstoupili do světa jednotlivých kontinentů zlínské ZOO, zastavili se v poutním kostele ve Štípě, kde v bohoslužbě slova poděkovali za nevyčerpatelný poklad, z něhož mohou od neděle čerpat i oni.

Zobrazit další fotky (15)

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

V neděli 3. června přistoupilo v naší farnosti k prvnímu svatému přijímání celkem 19 dětí. V sobotu se děti na slavnost připravily nejen po stránce organizační, ale hlavně očistily dům svého srdce od nánosu hříchu.

Zobrazit další fotky (13)

OHLÁŠKY 9. neděle v mezidobí

 1. Prožíváme 9. neděli v mezidobí. Vyšlo nové číslo farního zpravodaje Cesta.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v úterý (5. června)památku sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka,
  • v pátek (8. června)slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,
  • v sobotu (9. června)památku Neposkvrněného Srdce Panny Marie.
 3. Od čtvrtku 7. června budou opět pravidelné adorace Nejsvětější svátosti v kapli sv. Anny.
 4. Příští neděli budeme slavit 10. neděli v mezidobí. V 700 a v 830 budou komentované mše svaté (tzn. bude vysvětlen význam postojů, gest a symbolů, které v průběhu každé mše svaté používáme). Zároveň tento den proběhne sbírka na opravu konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie.

MINISTRANTSKÝ DEN

V úterý 1. května se po třech letech v olomouckém kněžském semináři sjelo přes čtyři sta ministrantů z ostravsko-opavské diecéze, kterým bohoslovci a dobrovolníci připravili pestrý den. Program zahájila mše svatá v kostele sv. Michala, kterou celebroval pomocný biskup Martin David. Ten ve své promluvě připomněl Ježíšovu výzvu k evangelizaci „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium“, která se stala mottem celého ministrantského dne.

Zobrazit další fotky (2)

Po mši svaté následovala velká hra po Olomouci, při níž museli ministranti zapojit svůj rozum, fyzické síly a osvědčit vzájemnou spolupráci. Ukončení ministrantského dne s vyhlášením výsledků velké hry proběhlo po třetí hodině na seminárním dvoře za účasti otce biskupa Martina.

Další fotky viz fotogalerie http://ministranti.doo.cz/

JARNÍ PRÁZDNINY SE SPOLČEM

Kdybychom dělali se spolčem brainstorming na téma jarní prázdniny 2018, určitě by tam nechyběla tato slova: Hlavnice – zima – To je ale blbost! – mše – procházka – koulovačka – sníh – tanec – smích – Aktivity – Dixit – Bang! – Kent – Krycí jména – Koncept – Time’s Up – myslet …

Zobrazit další fotky (16)

Pro nezasvěcené bychom to přeložili takto:
Část jarních prázdnin strávilo spolčo na faře v Hlavnici. Zimu jsme si užili na faře i venku. V obou případech den za dnem zimy ubývalo. Společný čas jsme trávili hraním nejrůznějších deskových a společenských her (takže jsme se nejen pobavili, ale také pořádně zavařili mozkové závity). Nechybělo taneční odpoledne, procházka s jasným cílem (jasný cíl se však nakonec každou chvíli měnil) ani mše svatá. A nejčastěji používaná věta? To je ale blbost! Jde prostě říct v každé situaci 🙂

Co se skrývá v hoře skřítků? FARNÍ MAŠKARNÍ PLES

Po roce nadešel opět nejočekávanější den skřítků – Slavnost pokladů. V tento den my – skřítci klíčnici – otvíráme třemi klíči síň s poklady naší hory, abychom se pohledem potěšili bohatstvím a krásou, jež hora po celý rok skrývá. A každému, kdo svou práci poctivě konal, se hora po zásluze odvděčí.

Avšak letos byla slavnost ohrožena, neboť naše klíče z čista jasna zmizely – uloupil je obr Zaškvobr. Ten schovává uloupené klíče do důmyslných skrýší a myslí si, že je tam nikdo nenajde. Ale to se pořádně přepočítal! My jsme totiž byli mnohem chytřejší než on! Ještě když jsme měli k ruce tolik pomocníků. Takže nakonec vše dobře dopadlo.

Zobrazit další fotky (19)

Hledejte a naleznete… FARNÍ VEČER 2017

Ústředním tématem třetího farního večera bylo HLEDÁNÍ. O tom, co všechno se hledalo, se dočtete v prosincovém čísle farního zpravodaje Cesta 🙂

Zobrazit další fotky (15)

 

KONCERT SCHOL V LITULTOVICÍCH

První říjnovou neděli jsme se s dětmi ze scholky vydali do kostela sv. Bartoloměje v Litultovicích podpořit scholu na koncert schol, kde kromě nás vystoupily další scholy z opavského děkanátu – ze Slavkova, Stěbořic, Neplachovic, z Litultovic a z Velkých Hoštic.

A vzpomínka na minulý ročník…

(Pokračování textu…)

JAK HONZA K ROZUMU PŘIŠEL tábor 2017

Honza se moc nelišil od jiných lidí – rád si pospal, polenošil, dal si dobrou maminčinu stravu… Všeho ale moc škodí; takže když takový Honza není po ruce ve chvíli, kdy jej člověk potřebuje, nebo celý den jenom lenoší a nic kloudného nevymyslí, sní toho tolik, že máma nestíhá vařit… to pak už nezbývá nic jiného, než ho poslat do světa. A aby se Honza v tom světě náhodou neztratil, vydali jsme se na cestu společně s ním.

Zobrazit další fotky (8)

(Pokračování textu…)