OHLÁŠKY 2. neděle adventní

 1. Prožíváme 2. neděli adventní. Vyšlo nové číslo farního zpravodaje Cesta.
 2. V sakristiích všech kostelů naší farnosti a na faře je možné si koupit Farní kalendář na rok 2017, cena kalendáře je 90 Kč.
 3. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v úterý (6. prosince) – památku sv. Mikuláše (biskupa),
  • ve středu (7. prosince) – památku sv. Ambrože (biskupa a učitele církve),
  • ve čtvrtek ­­ (8. prosince) – slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu (doporučený svátek) – mše svaté budou v 600, v 700 a v 1800, roráty ani čtvteční adorace tento den nebudou.
 4. Příští neděli budeme prožívat 3. neděli adventní. Proběhne sbírka na opravy konkatedrály Nanebevzetí PM.

OHLÁŠKY 1. neděle adventní

 1. Prožíváme 1. neděli adventní (začátek církevního roku).
 2. V sakristiích všech kostelů naší farnosti a na faře je možné si koupit Farní kalendář na rok 2017, cena kalendáře je 90 Kč.
 3. V konkatedrále Nanebevzetí PM budeme v adventní době od pondělí do pátku slavit roráty, které budou začínat vždy v 555. Srdečně zveme k účasti všechny děti, mládež i dospělé.
 4. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • ve středu (30. listopadu) – svátek sv. Ondřeje, apoštola,
  • v sobotu (3. prosince) – památku sv. Františka Xaverského, kněze.
 5. V úterý 22. listopadu se v sále Církevní konzervatoře v Opavě uskuteční přednáška rakouského kněze Leo Maasburga, který byl blízkým spolupracovníkem nedávno svatořečené Matky Terezy. Přednáška Co jsem se naučil od Matky Terezy začíná v 1800.
 6. Animátoři opavského děkanátu zvou v pátek 2. prosince na Večer chval, jehož tématem je Modlitba žalmů. Večer chval začíná v 1800 v kapli Božského Srdce Páně v Marianu.
 7. Klub svaté Anežky (dobrovolné sdružení Charity Opava) zve na Adventní duchovní obnovu, která se uskuteční v sobotu 3. prosince v budově církevní konzervatoře, přednášet bude P. Roman Janáč (diecézní kaplan pro seniory) na téma Tvé slovo, Pane, je pro mne světlem. Obnova začne mší svatou v 800 v kapli sv. Kříže. Bližší informace naleznete na plakátcích.
 8. Charita Opava hledá koledníky (děti i dospělé) na Tříkrálovou sbírku, která proběhne v období od 1. do 15. ledna 2017. Kdo je ochoten sbírku aktivně podpořit jako koledník, kontakt na organizátora nalezne na webových stránkách Charity Opava. Pro koledníky jsou připraveny odměny ve formě filmové pohádky, bruslení, plavání, Sluníčkového odpoledne, koledníci mají možnost vyhrát mobilní tel. či poukázku na knížku.
 9. Příští neděli budeme prožívat 2. neděli adventní.

VÝLET SCHOLKY DO KROMĚŘÍŽE

Poslední sobotu v září jsme se vydali se scholkou na výlet do Kroměříže, kde jsme navštívili tři nejdůležitější místa: Podzámeckou zahradu, cukrárnu na náměstí a Květnou zahradu s bludišti. A co myslíte? Které místo nás okouzlilo nejvíce? Rozlehlá Podzámecká zahrada s pávy, daňky a dalšími jinými  zvířaty, či cukrárna s báječnou zmrzlinou pro děti a s mnoha druhy káv pro dospěláky, nebo snad Květná zahrada s bludišti, která však nebyla dosti spletitá, abychom z nich nenašli cestu ven 🙂

Zobrazit další fotky (49)

TÁBOR SCHOLKY

V pondělí  8. srpna se děti ze scholky vydaly na svůj první tábor do nedaleké Hlavnice a hned před nimi stál nelehký úkol: vyléčit děti z města Dobrotína, které se nakazily ve Zlejškově opravdu hroznými nemocemi. Během náročného léčení nám zbylo i dost času na zábavu 🙂

ŽALOBAJDA – abychom vyléčili tuto zákeřnou nemoc, museli jsme zneškodnit velké množství žalobnických bublin, které se vytvoří vždy, když někdo na někoho žaluje.

Zobrazit další fotky (28)

(Pokračování textu…)

SDM Krakow

Na konci července vyvrcholilo v Krakowě celosvětové setkání mládeže s papežem Františkem. Program světových dnů mládeže se skládal z pěti hlavních událostí (zahajovací mše, přivítání Svatého otce, křížová cesta, Vigilie a závěrečná bohoslužba), na kterých se setkali všichni účastníci SDM z různých koutů světa. Kromě toho se mohli poutníci účastnit katechezí, kulturních akcí a pestrých doprovodných programů nejen v českém národním centru.

A jak to v Krakowě během SDM vypadalo? Alespoň malá ochutnávka prostřednictvím fotografií.

Zobrazit další fotky (57)

DĚTSKÉ FARNÍ ODPOLEDNE

První červnovou neděli se sešly rodiny s dětmi na farní zahradě, aby společně strávily sváteční odpoledne. A co víc si přát než krásný sluneční den plný her, dobré nálady a pohody? Nechyběly ani bohatě prostřené stoly a sladká odměna pro všechny děti, které celé odpoledne „pracovaly“ na tom, aby našly to správné místo, kde je poklad ukrytý.

Zobrazit další fotky (106)

MINISTRANTSKÝ VÝLET

Ministranti si závěr školního roku zpříjemnili výletem k Rešovským vodopádům a křížové cestě v Rudě.

Zobrazit další fotky (74)

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 5. ročník

Po čtyřech úspěšných ročnících se v sobotu 21. května v Katolickém domě farnosti Ostrava-Stará Bělá uskutečnila další Biblická olympiáda prohlubující poznání Písma svatého. Soutěž byla stejně jako loni rozdělena na dvě soutěžní věkové kategorie – pro žáky druhého stupně ZŠ (20 tříčlenných týmů) a pro studenty SŠ (5 tříčlenných týmů). Letos soutěžící prokazovali své znalosti ze starozákonní knihy Exodus (kap. 23 – 40) a z novozákonních Skutků Apoštolů, navíc byla soutěž obohacena o audiovizuální a multimediální prvky (obrazy, geografické mapy a filmové ukázky událostí biblických knih).

Zobrazit další fotky (115)

Výsledky letošního ročníku soutěže naleznete na stránkách Biblické olympiády.

Biblickou olympiádu pořádají kněží ostravsko-opavské diecéze (P. Marek Kozák – biblista, P. Aleš Písařovic a P. Dobromil Zifčak) ve spolupráci s farností Ostrava-Stará Bělá.

FARNÍ POUŤ DO ŘÍMA

1. den: Neděle (3. dubna) – noční jízda autobusem směr Padova.

2. den: Pondělí (4. dubna) – bazilika sv. Justýny – bazilika sv. Antonína Paduánského – příjezd do hotelu Romulus

Zobrazit další fotky (9)

(Pokračování textu…)

JEN POJĎTE DÁL, MÍ BRATŘI MILÍ…

Tato Kristova slova básně Getsemany vybízela učedníky k modlitbě a nás, kteří jsme se odhodlali přijít na tradiční křížovou cestu Opavou, zvala ke krátkému zastavení se těsně před vrcholem liturgického roku.

Prostřednictvím postního hudebního pásma Tajemství bolestného růžence, jehož základ tvořily básně kněze Jaroslava Krajla, jsme měli možnost rozjímat o Kristově lásce k člověku, která Ho přivedla až na Golgotu, kde Maria u paty kříže „dál věří v Pravdy vítěztví a otec lži, ten světa kníže, se děsí, neboť dobře ví, že jeho vláda skončí brzy, že Bůh má Slovo poslední, i když se vzpírá, řve a zuří, už pravdu Páně nezmění“.

Pásmo vyvrcholilo křížovou cestou ulicemi Opavy se čtyřmi zastaveními – setkáními (Ježíše s Pilátem, s Marií, se Šimonem z Kyrény a Veronikou).

Zobrazit další fotky (14)

P. Jaroslav Krajl (*19. dubna 1972), římskokatolický kněz, který v současné době působí ve farnosti Nymburk. Básně použité při postním pásmu pochází ze sbírky Růženec, kde naleznete básně ke každému tajemství růžence.

„Věřím, že pro každého křesťana je růženec modlitbou, při které nejen rozjímáme o nejdůležitějších tajemstvích naší víry, ale především se úžasným způsobem přibližujeme k Bohu. Je to modlitba, do které se vzrůstá, a tak musím přiznat, že jsem do její hloubky pronikl stále jen málo. Doufám ale, že až jednou dokončím svoji pouť na této zemi a v rakvi mi moji chladnou ruku omotají růžencem, tak to nebude jen zvyk, symbol, nebo něco podobného, ale záchranné lano do Království Nebeského.“

ze závěru sbírky P. Jaroslava Krajla