OHLÁŠKY 21. neděle v mezidobí

 1. Dnes je 21. neděle v mezidobí.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v pondělí (22. srpna) – památku Panny Marie Královny,
  • ve středu (24. srpna) – svátek sv. Bartoloměje (apoštola),
  • ve čtvrtek (25. srpna) – památku bl. Metoděje Dominika Trčky (kněze a mučedníka),
  • v sobotu (27. srpna) – památku sv. Moniky.
 3. V sobotu 3. září se na Cvilíně koná pouť opavského děkanátu za rodiny a nová kněžská a řeholní povolání, která začne v 1700 modlitbou růžence a adorací. V 1800 pak bude sloužena poutní mše svatá. Zájemci o dopravu autobusem, který bude odjíždět z Rybího trhu v 1600, se mohou zapisovat v sakristii konkatedrály Nanebevzetí PM. V den poutě nebude sloužena sobotní mše svatá v 1800 v kostele sv. Vojtěcha.
 4. V sakristii konkatedrály je možné si vyzvednout přihlášku do náboženství pro děti, které dosud tuto výuku nenavštěvovaly. (Přehled časů výuky náboženství v roce 2016/2017 zde).
 5. Příští neděli budeme prožívat 22. neděli v mezidobí.

TÁBOR SCHOLKY

V pondělí  8. srpna se děti ze scholky vydaly na svůj první tábor do nedaleké Hlavnice a hned před nimi stál nelehký úkol: vyléčit děti z města Dobrotína, které se nakazily ve Zlejškově opravdu hroznými nemocemi. Během náročného léčení nám zbylo i dost času na zábavu 🙂

ŽALOBAJDA – abychom vyléčili tuto zákeřnou nemoc, museli jsme zneškodnit velké množství žalobnických bublin, které se vytvoří vždy, když někdo na někoho žaluje.

Zobrazit další fotky (28)

(Pokračování textu…)

SDM Krakow

Na konci července vyvrcholilo v Krakowě celosvětové setkání mládeže s papežem Františkem. Program světových dnů mládeže se skládal z pěti hlavních událostí (zahajovací mše, přivítání Svatého otce, křížová cesta, Vigilie a závěrečná bohoslužba), na kterých se setkali všichni účastníci SDM z různých koutů světa. Kromě toho se mohli poutníci účastnit katechezí, kulturních akcí a pestrých doprovodných programů nejen v českém národním centru.

A jak to v Krakowě během SDM vypadalo? Alespoň malá ochutnávka prostřednictvím fotografií.

Zobrazit další fotky (57)

A jak SDM v Krakowě prožili naši mladí z farnosti? Na jejich zážitky si budeme muset ještě chvíli počkat 🙂

DĚTSKÉ FARNÍ ODPOLEDNE

První červnovou neděli se sešly rodiny s dětmi na farní zahradě, aby společně strávily sváteční odpoledne. A co víc si přát než krásný sluneční den plný her, dobré nálady a pohody? Nechyběly ani bohatě prostřené stoly a sladká odměna pro všechny děti, které celé odpoledne „pracovaly“ na tom, aby našly to správné místo, kde je poklad ukrytý.

Zobrazit další fotky (106)

MINISTRANTSKÝ VÝLET

Ministranti si závěr školního roku zpříjemnili výletem k Rešovským vodopádům a křížové cestě v Rudě.

Zobrazit další fotky (74)

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 5. ročník

Po čtyřech úspěšných ročnících se v sobotu 21. května v Katolickém domě farnosti Ostrava-Stará Bělá uskutečnila další Biblická olympiáda prohlubující poznání Písma svatého. Soutěž byla stejně jako loni rozdělena na dvě soutěžní věkové kategorie – pro žáky druhého stupně ZŠ (20 tříčlenných týmů) a pro studenty SŠ (5 tříčlenných týmů). Letos soutěžící prokazovali své znalosti ze starozákonní knihy Exodus (kap. 23 – 40) a z novozákonních Skutků Apoštolů, navíc byla soutěž obohacena o audiovizuální a multimediální prvky (obrazy, geografické mapy a filmové ukázky událostí biblických knih).

Zobrazit další fotky (115)

Výsledky letošního ročníku soutěže naleznete na stránkách Biblické olympiády.

Biblickou olympiádu pořádají kněží ostravsko-opavské diecéze (P. Marek Kozák – biblista, P. Aleš Písařovic a P. Dobromil Zifčak) ve spolupráci s farností Ostrava-Stará Bělá.

FARNÍ POUŤ DO ŘÍMA

1. den: Neděle (3. dubna) – noční jízda autobusem směr Padova.

2. den: Pondělí (4. dubna) – bazilika sv. Justýny – bazilika sv. Antonína Paduánského – příjezd do hotelu Romulus

Zobrazit další fotky (9)

(Pokračování textu…)

JEN POJĎTE DÁL, MÍ BRATŘI MILÍ…

Tato Kristova slova básně Getsemany vybízela učedníky k modlitbě a nás, kteří jsme se odhodlali přijít na tradiční křížovou cestu Opavou, zvala ke krátkému zastavení se těsně před vrcholem liturgického roku.

Prostřednictvím postního hudebního pásma Tajemství bolestného růžence, jehož základ tvořily básně kněze Jaroslava Krajla, jsme měli možnost rozjímat o Kristově lásce k člověku, která Ho přivedla až na Golgotu, kde Maria u paty kříže „dál věří v Pravdy vítěztví a otec lži, ten světa kníže, se děsí, neboť dobře ví, že jeho vláda skončí brzy, že Bůh má Slovo poslední, i když se vzpírá, řve a zuří, už pravdu Páně nezmění“.

Pásmo vyvrcholilo křížovou cestou ulicemi Opavy se čtyřmi zastaveními – setkáními (Ježíše s Pilátem, s Marií, se Šimonem z Kyrény a Veronikou).

Zobrazit další fotky (14)

P. Jaroslav Krajl (*19. dubna 1972), římskokatolický kněz, který v současné době působí ve farnosti Nymburk. Básně použité při postním pásmu pochází ze sbírky Růženec, kde naleznete básně ke každému tajemství růžence.

„Věřím, že pro každého křesťana je růženec modlitbou, při které nejen rozjímáme o nejdůležitějších tajemstvích naší víry, ale především se úžasným způsobem přibližujeme k Bohu. Je to modlitba, do které se vzrůstá, a tak musím přiznat, že jsem do její hloubky pronikl stále jen málo. Doufám ale, že až jednou dokončím svoji pouť na této zemi a v rakvi mi moji chladnou ruku omotají růžencem, tak to nebude jen zvyk, symbol, nebo něco podobného, ale záchranné lano do Království Nebeského.“

ze závěru sbírky P. Jaroslava Krajla

BLAHUTOVICKÉ TŘÍDENNÍ

A jaké byly letošní jarní prázdniny spolča v Blahutovicích?

 • Počasí se chovalo jako o podzimních prázdninách,
 • oskar se nám ani jednou neukázal,
 • mobilnímu signálu se nechtělo do domu,
 • zato zima byla otravná jak jezinky u Smolíčkových dveří,
 • na fotbalovém hřišti si krtci udělali setkání, takže místo kopaček jsme měli na nohou blátivky,
 • den měl pouze 24 hodin a ráno přišlo vždycky moc brzo,
 • ještě k tomu nás bylo jak ozdob na vánočním stromku před Hromnicemi.

ALE HLAVNĚ, ŽE BYLO VESELO 🙂

Zobrazit další fotky (29)

KUDY ZPÁTKY DO POHÁDKY farní maškarní ples 2016

Poslední lednovou neděli jsme se již podruhé setkali s dětmi a jejich rodiči na maškarním plese. Tentokrát na děti čekali Krakonoš, Maková panenka a Vochomůrka, které zlý čaroděj Černoděj svým kouzlem vyhnal z pohádkové říše. Díky šikovnosti dětí, které splnily tři nelehké úkoly, se mohli Krakonoš, Maková panenka i Vochomůrka vrátit každý zpět do své pohádky.

Zobrazit další fotky (37)

Děkujeme rodičům, kteří se podíleli na přípravě občerstvení i všem, kteří se svými ratolestmi na maškarní ples přišli.