OHLÁŠKY 29. neděle v mezidobí

 1. Dnes prožíváme Slavnost sv. Hedviky (patronky ostravsko-opavské diecéze).
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v pondělí (17. října) – památku sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka,
  • v úterý (18. října) – svátek sv. Lukáše, evangelisty,
  • v sobotu (22. října) – památku sv. Jana Pavla II., papeže.
 3. Pozvánka:
  • na poslední Tvoření pro misie, které se uskuteční 22. října v učebně kostela sv. Vojtěcha od 1430 do 1800.
  • na Modlitbu Taizé, která se uskuteční v sobotu 22. října v kostele sv. Vojtěcha v 1900.
  • na Farní večer, který se uskuteční 12. listopadu od 1900 v kulturním domě Na Rybníčku, prodej vstupenek a rezervace stolů jsou možné na faře při konkatedrále.
 4. V neděli 30. října proběhne sbírka Lék na dlani na podporu české nemocnice v Keni. Práci českých lékařů v Keni představí vojenský kaplan Tomáš Mlýnek po mších svatých v 700 a v 830.
 5. Příští neděli budeme slavit 30. neděli v mezidobí, je to zároveň Den modliteb za misie, kdy proběhne sbírka na světové misie. Po dopoledních mších svatých se budou v hlavním vchodu konkatedrály prodávat výrobky z misijního tvoření, výtěžek bude použit na podporu misií.

OHLÁŠKY 28. neděle v mezidobí

 1. Slavíme 28. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka je určena na opravy konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie.
 2. V liturgii tohoto týdne budeme slavit:
  • v úterý (11. října) – památku sv. Jana XXIII., papeže,
  • v pátek (14. října) – památku sv. Markéty Marie Alacoque, panny,
  • v sobotu (15. října) – památku sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.
 3. Pozvánka:
  • Charity Opava na přednášku P. Daniela Víchy Strach jako nemoc dnešní doby, která se koná ve čtvrtek 13. října od 1700 v atriu historické výstavní budovy Slezského muzea v Opavě, bližší informace naleznete na plakátcích a ve zpravodaji Cesta.
  • na další Tvoření pro misie, které se uskuteční 15. a 22. října v učebně kostela sv. Vojtěcha, vždy od 1430 do 1800.
  • do Dětského farního klubu pro děti od 9 do 13 let, který se bude scházet každý pátek v 1615 v učebně kostela sv. Vojtěcha, poslední pátek v měsíci bude setkání ukončeno mší svatou pro děti v 1800, farní klub se začne scházet od 14. října.
  • na Farní večer, který se uskuteční 12. listopadu od 1900 v kulturním domě Na Rybníčku, prodej vstupenek a rezervace stolů jsou možné na faře při konkatedrále.
 4. Příští neděli 16. října budeme prožívat slavnost sv. Hedviky (patronky ostravsko-opavské diecéze), tento den budou mše svaté v 700, v 830 a v 1000 slouženy v kostele sv. Hedviky, z tohoto důvodu nebudou slouženy mše svaté v konkatedrále ani v kostele Nejsvětější Trojice.

VÝLET SCHOLKY DO KROMĚŘÍŽE

Poslední sobotu v září jsme se vydali se scholkou na výlet do Kroměříže, kde jsme navštívili tři nejdůležitější místa: Podzámeckou zahradu, cukrárnu na náměstí a Květnou zahradu s bludišti. A co myslíte? Které místo nás okouzlilo nejvíce? Rozlehlá Podzámecká zahrada s pávy, daňky a dalšími jinými  zvířaty, či cukrárna s báječnou zmrzlinou pro děti a s mnoha druhy káv pro dospěláky, nebo snad Květná zahrada s bludišti, která však nebyla dosti spletitá, abychom z nich nenašli cestu ven 🙂

Zobrazit další fotky (49)

TÁBOR SCHOLKY

V pondělí  8. srpna se děti ze scholky vydaly na svůj první tábor do nedaleké Hlavnice a hned před nimi stál nelehký úkol: vyléčit děti z města Dobrotína, které se nakazily ve Zlejškově opravdu hroznými nemocemi. Během náročného léčení nám zbylo i dost času na zábavu 🙂

ŽALOBAJDA – abychom vyléčili tuto zákeřnou nemoc, museli jsme zneškodnit velké množství žalobnických bublin, které se vytvoří vždy, když někdo na někoho žaluje.

Zobrazit další fotky (28)

(Pokračování textu…)

SDM Krakow

Na konci července vyvrcholilo v Krakowě celosvětové setkání mládeže s papežem Františkem. Program světových dnů mládeže se skládal z pěti hlavních událostí (zahajovací mše, přivítání Svatého otce, křížová cesta, Vigilie a závěrečná bohoslužba), na kterých se setkali všichni účastníci SDM z různých koutů světa. Kromě toho se mohli poutníci účastnit katechezí, kulturních akcí a pestrých doprovodných programů nejen v českém národním centru.

A jak to v Krakowě během SDM vypadalo? Alespoň malá ochutnávka prostřednictvím fotografií.

Zobrazit další fotky (57)

A jak SDM v Krakowě prožili naši mladí z farnosti? Na jejich zážitky si budeme muset ještě chvíli počkat 🙂

DĚTSKÉ FARNÍ ODPOLEDNE

První červnovou neděli se sešly rodiny s dětmi na farní zahradě, aby společně strávily sváteční odpoledne. A co víc si přát než krásný sluneční den plný her, dobré nálady a pohody? Nechyběly ani bohatě prostřené stoly a sladká odměna pro všechny děti, které celé odpoledne „pracovaly“ na tom, aby našly to správné místo, kde je poklad ukrytý.

Zobrazit další fotky (106)

MINISTRANTSKÝ VÝLET

Ministranti si závěr školního roku zpříjemnili výletem k Rešovským vodopádům a křížové cestě v Rudě.

Zobrazit další fotky (74)

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 5. ročník

Po čtyřech úspěšných ročnících se v sobotu 21. května v Katolickém domě farnosti Ostrava-Stará Bělá uskutečnila další Biblická olympiáda prohlubující poznání Písma svatého. Soutěž byla stejně jako loni rozdělena na dvě soutěžní věkové kategorie – pro žáky druhého stupně ZŠ (20 tříčlenných týmů) a pro studenty SŠ (5 tříčlenných týmů). Letos soutěžící prokazovali své znalosti ze starozákonní knihy Exodus (kap. 23 – 40) a z novozákonních Skutků Apoštolů, navíc byla soutěž obohacena o audiovizuální a multimediální prvky (obrazy, geografické mapy a filmové ukázky událostí biblických knih).

Zobrazit další fotky (115)

Výsledky letošního ročníku soutěže naleznete na stránkách Biblické olympiády.

Biblickou olympiádu pořádají kněží ostravsko-opavské diecéze (P. Marek Kozák – biblista, P. Aleš Písařovic a P. Dobromil Zifčak) ve spolupráci s farností Ostrava-Stará Bělá.

FARNÍ POUŤ DO ŘÍMA

1. den: Neděle (3. dubna) – noční jízda autobusem směr Padova.

2. den: Pondělí (4. dubna) – bazilika sv. Justýny – bazilika sv. Antonína Paduánského – příjezd do hotelu Romulus

Zobrazit další fotky (9)

(Pokračování textu…)

JEN POJĎTE DÁL, MÍ BRATŘI MILÍ…

Tato Kristova slova básně Getsemany vybízela učedníky k modlitbě a nás, kteří jsme se odhodlali přijít na tradiční křížovou cestu Opavou, zvala ke krátkému zastavení se těsně před vrcholem liturgického roku.

Prostřednictvím postního hudebního pásma Tajemství bolestného růžence, jehož základ tvořily básně kněze Jaroslava Krajla, jsme měli možnost rozjímat o Kristově lásce k člověku, která Ho přivedla až na Golgotu, kde Maria u paty kříže „dál věří v Pravdy vítěztví a otec lži, ten světa kníže, se děsí, neboť dobře ví, že jeho vláda skončí brzy, že Bůh má Slovo poslední, i když se vzpírá, řve a zuří, už pravdu Páně nezmění“.

Pásmo vyvrcholilo křížovou cestou ulicemi Opavy se čtyřmi zastaveními – setkáními (Ježíše s Pilátem, s Marií, se Šimonem z Kyrény a Veronikou).

Zobrazit další fotky (14)

P. Jaroslav Krajl (*19. dubna 1972), římskokatolický kněz, který v současné době působí ve farnosti Nymburk. Básně použité při postním pásmu pochází ze sbírky Růženec, kde naleznete básně ke každému tajemství růžence.

„Věřím, že pro každého křesťana je růženec modlitbou, při které nejen rozjímáme o nejdůležitějších tajemstvích naší víry, ale především se úžasným způsobem přibližujeme k Bohu. Je to modlitba, do které se vzrůstá, a tak musím přiznat, že jsem do její hloubky pronikl stále jen málo. Doufám ale, že až jednou dokončím svoji pouť na této zemi a v rakvi mi moji chladnou ruku omotají růžencem, tak to nebude jen zvyk, symbol, nebo něco podobného, ale záchranné lano do Království Nebeského.“

ze závěru sbírky P. Jaroslava Krajla